Bezpieczny dostęp do aplikacji lokalnych

Chroń swoje aplikacje lokalne bez potrzeby ich aktualizowania i zmieniania.

Czym jest bezpieczny dostęp hybrydowy?

Bezpieczny dostęp hybrydowy umożliwia nawiązywanie połączeń z usługą Azure Active Directory (Azure AD) przez aplikacje lokalne i aplikacje korzystające ze starszych metod uwierzytelniania. Pozwala to usprawnić i unowocześnić dostęp do wszystkich aplikacji, w tym również tych, które obsługują starsze metody uwierzytelniania, takie jak Kerberos, NTLM, protokoły RDP (Remote Desktop Protocol), LDAP i SSH oraz uwierzytelnianie oparte na nagłówkach i uwierzytelnianie oparte na formularzach.

Ujednolicony dostęp do aplikacji w chmurze i w środowisku lokalnym

Ulepszone zabezpieczenia

Chroń starsze aplikacje przy użyciu zaawansowanych funkcji zabezpieczeń, takich jak dostęp warunkowy, ochrona tożsamości i uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

Scentralizowane zarządzanie dostępem

Uprość zarządzanie aplikacjami, centralizując mechanizmy kontroli dostępu w aplikacjach w chmurze i starszych dzięki pojedynczemu rozwiązaniu do obsługi tożsamości.

Niższe koszty

Zredukuj lokalną infrastrukturę do obsługi tożsamości, wycofaj rozwiązania do zarządzania dostępem w sieci Web i korzystaj z nowoczesnych metod uzyskiwania dostępu w przypadku starszych aplikacji.

Usprawnianie dostępu

Zapewnij płynny dostęp dzięki logowaniu jednokrotnemu do aplikacji w chmurze i w środowisku lokalnym oraz ułatw pracownikom osiąganie wyższej produktywności.

Zarządzaj aplikacjami lokalnymi za pomocą usługi Azure AD

Usługa Azure AD upraszcza sposób zarządzania dostępem dzięki systemowi pojedynczej tożsamości dla chmury i aplikacji lokalnych.

W usłudze Azure AD możesz nawiązywać połączenia z aplikacjami lokalnymi, w tym również opartymi na nagłówkach, używając serwera proxy aplikacji. Z aplikacjami lokalnymi możesz również łączyć się za pomocą rozwiązań pochodzących od naszych partnerów w zakresie bezpiecznego dostępu hybrydowego, takich jak F5, Akamai, Cisco, Citrix, Fortinet, Kemp, Strata, Palo Alto Networks i Zscaler.

Serwer proxy aplikacji usługi Azure AD

Serwer proxy aplikacji, który jest naszym rozwiązaniem natywnym, zapewnia bezpieczny dostęp zdalny do lokalnych aplikacji internetowych bez potrzeby stosowania sieci VPN.

Kontroler dostarczania aplikacji i partnerzy sieciowi

Wykorzystaj swoją sieć i już istniejące kontrolery dostarczania do ochrony lokalnych i starszych aplikacji o krytycznym znaczeniu dla Twoich procesów biznesowych.

Wirtualna sieć prywatna i partnerzy sieci obwodowej definiowanej przez oprogramowanie

Korzystając z istniejących wirtualnych sieci prywatnych i rozwiązań sieci obwodowej definiowanej przez oprogramowanie, możesz zapewnić bezpieczny dostęp do sieci przedsiębiorstwa oraz aplikacji lokalnych i aplikacji starszego typu.

Usługi Azure AD Domain Services

Przenoś aplikacje lokalne na platformę Azure, nie martwiąc się o tożsamość. Korzystaj z doskonałych funkcji usług Azure AD Domain Services, takich jak przyłączanie do domeny oraz protokoły uwierzytelniania LDAP, NTLM i Kerberos.

Poznaj szczegóły dotyczące bezpiecznego dostępu hybrydowego w usłudze Azure AD

Bezpieczny dostęp hybrydowy w praktyce

Durham County.

Hrabstwo Durham

Hrabstwo Durham zwiększa zabezpieczenia w środowisku hybrydowym za pomocą usługi Azure AD i rozwiązania F5 BIG-IP APM.

Wipro.

Wipro

Firma Wipro rozszerza możliwości korporacyjnych aplikacji lokalnych o niezwykle bezpieczny dostęp zdalny za pośrednictwem serwera proxy aplikacji usługi Azure AD.

Johnson Controls.

Johnson Controls

Firma Johnson Controls ułatwia dostęp do aplikacji lokalnych z domu, korzystając z usługi Azure AD i rozwiązania Zscaler.

Dodatkowe zasoby

Najlepsze rozwiązania

Poznaj rekomendacje i najlepsze rozwiązania dotyczące zarządzania aplikacjami w usłudze Azure AD.

Podręczniki z instrukcjami

Dowiedz się, jak dodać aplikację lokalną w usłudze Azure AD.

Zabezpieczenia aplikacji

Zarządzaj dostępem do aplikacji lokalnych.