Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Kontrolki zarządzania urządzeniami i zabezpieczeń

Zapewnij użytkownikom możliwość pracy z dowolnego urządzenia, chroniąc jednocześnie dane organizacji.

Usługa Azure AD jest teraz częścią platformy Microsoft Entra

Wkrocz w przyszłość z Microsoft Entra, nową rodziną produktów do zarządzania tożsamościami i dostępem w wielu chmurach, które pomogą Ci zabezpieczać dostęp w epoce wszechobecnej łączności.

Korzyści wynikające z zarządzania urządzeniami

Ochrona zasobów organizacji obejmuje zarządzanie dostępem z urządzeń osobistych i firmowych.

Lepsze zabezpieczenia

Zminimalizuj ryzyko związane z dostępem, analizując zgodność i stan urządzenia użytkownika i w razie konieczności stosując zasady zabezpieczeń.

Ulepszone środowisko użytkownika

Zapewnij użytkownikom spójne środowisko dostępu z dowolnego miejsca na wielu urządzeniach.

Większa produktywność

Użytkownicy muszą zalogować się tylko raz na urządzeniu przyłączonym do domeny, aby uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji za pomocą logowania jednokrotnego.

Zarządzanie urządzeniami w usłudze Azure AD

Zarządzanie urządzeniami za pomocą usługi Azure AD jest podstawą dostępu warunkowego opartego na urządzeniach. Dzięki temu możesz zapewnić, że tylko urządzenia zarządzane i zgodne będą mogły uzyskiwać dostęp do zasobów.

Zaplanuj wdrożenie urządzenia w usłudze Azure AD

Oceń metody zarządzania urządzeniami użytkowników za pomocą usługi Azure AD, wybierz plan implementacji i podaj kluczowe linki do obsługiwanych narzędzi zarządzania urządzeniami.

Urządzenia zarejestrowane w usłudze Azure AD

Pomóż użytkownikom uzyskiwać dostęp do zasobów za pomocą wielu urządzeń bez konieczności logowania się przy użyciu konta organizacji.

Urządzenia przyłączone do usługi Azure AD

W przypadku organizacji opartych przede wszystkim lub tylko na chmurze przyłączenie urządzeń do usługi Azure AD zapewnia użytkownikom dostęp do aplikacji i zasobów chmurowych i lokalnych.

Urządzenia przyłączone hybrydowo do usługi Azure AD

Organizacje, które planują utrzymanie lokalnej usługi Active Directory, mogą korzystać z chmurowych funkcji urządzeń usługi Azure AD, przyłączając je do obydwu domen.

Poznaj szczegóły zarządzania urządzeniami usługi Azure AD

Dodatkowe zasoby

Pojęcia

Zapoznaj się z omówieniem wdrożenia urządzenia usługi Azure AD.

Podręczniki z instrukcjami

Zobacz przewodniki krok po kroku na temat przyłączania urządzeń do usługi Azure AD.

Samouczki

Dowiedz się, jak wdrożyć urządzenia przyłączone hybrydowo do usługi Azure AD.

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami

Obserwuj firmę Microsoft