Zarządzanie użytkownikami i grupami

Wydajne zarządzaj grupami i tożsamościami użytkowników za pomocą usługi Azure Active Directory (Azure AD).

Co to jest zarządzanie użytkownikami i grupami?

Zarządzanie użytkownikami i grupami ma fundamentalne znaczenie dla zarządzania tożsamością i dostępem. Podstawami zarządzania użytkownikami i grupami są tworzenie i aktualizowanie tożsamości oraz ustalanie reguł dla zasobów, do których mają dostęp poszczególne tożsamości użytkowników. Obejmuje to również przypisywanie zestawów użytkowników do grup w celu wydajnego zarządzania.

Zarządzanie użytkownikami i grupami w usłudze Azure AD

Zapoznaj się z funkcjami zarządzania użytkownikami i grupami w usłudze Azure AD za pomocą tego siedmioczęściowego modułu Microsoft Learn.

Zarządzanie użytkownikami i grupami w usłudze Azure AD

Usługa Azure AD zapewnia usługi zarządzania użytkownikami dla administratorów informatycznych, w tym przypisywanie licencji, delegowanie uprawnień i przypisywanie dostępu do aplikacji.

Najważniejsze zadania związane z zarządzaniem użytkownikami i grupami

Zapoznaj się z powiązaniami między zadaniami zarządzania tożsamościami użytkowników w zakresie grup, licencji, wdrożonych aplikacji przedsiębiorstwa i ról administratorów.

Licencjonowanie oparte na grupach

Przypisuj licencje usług firmy Microsoft na poziomie grup na potrzeby zarządzania na dużą skalę i automatyzacji na bazie zmian w organizacji.

Zarządzanie aplikacjami i dostęp do zasobów

Wydajniej zarządzaj dostępem do aplikacji w chmurze, aplikacji lokalnych i zasobów, takich jak członkostwo w witrynach programu SharePoint, za pomocą grup.

Dynamiczne przypisywanie grup

Zautomatyzuj zgodność dostępu za pomocą reguł niestandardowych określających członkostwo w grupie na podstawie właściwości użytkownika, takich jak stanowisko.

Poznaj szczegóły zarządzania użytkownikami usługi Azure AD

Dodatkowe zasoby

Podręczniki z instrukcjami

Zobacz szczegółowe wskazówki dotyczące dodawania, aktualizowania i usuwania tożsamości użytkowników w usłudze Azure AD.

Samouczki

Dowiedz się, jak automatycznie dodawać użytkowników do grup na podstawie właściwości ich tożsamości.

Przewodniki Szybki start

Zacznij przypisywać licencje użytkownikom i grupom.

Usługa Azure AD to płaszczyzna sterowania tożsamościami w chmurze. Zarządzaj dostępem użytkowników i grup do aplikacji oprogramowania jako usługi (SaaS), aplikacji niestandardowych i aplikacji lokalnych.