Zapewnij wspólną infrastrukturę tożsamości użytkownikom

Zapewnij użytkownikom łatwy i bezpieczny dostęp do zasobów z dowolnego miejsca i uprość zarządzanie dla działu IT.

Co to jest tożsamość hybrydowa w chmurze?

Modernizując swoje zasoby lokalne i w chmurze, organizacje muszą utrzymać wygodny dostęp dla użytkowników. Hybrydowa infrastruktura tożsamości synchronizuje katalogi, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do aplikacji hostowanych w dowolnej chmurze i aplikacji nadal udostępnianych w środowisku lokalnym, a dział IT dysponuje pełną widocznością i mechanizmami kontroli zabezpieczeń.

Efektywna platforma zarządzania tożsamościami

Łatwo łącz się z aplikacjami

Zwiększ bezpieczeństwo i produktywność użytkowników dzięki logowaniu jednokrotnemu i automatyzacji dostępu.

Ustanów jedną infrastrukturę tożsamości dla wszystkich użytkowników

Synchronizuj katalogi, aby stworzyć wspólną infrastrukturę tożsamości użytkowników do uwierzytelniania się w celu uzyskania dostępu do zasobów.

Bezpiecznie zwiększ możliwości użytkowników

Zapewnij użytkownikom samoobsługowe zarządzanie tożsamościami i zminimalizuj obciążenie administratorów.

Zapewnij możliwości efektywnego wykorzystania szczegółowych informacji

Wykorzystuj szczegółowe informacje i raporty, aby zapewnić ciągłą produktywność użytkowników i większe bezpieczeństwo organizacji.

Hybrydowa infrastruktura tożsamości dzięki usłudze Azure AD

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) jest synchronizowana z usługą AD w środowisku lokalnym, aby zapewnić jednolite zarządzanie tożsamościami pracowników.

Wdróż nowoczesne uwierzytelnianie w chmurze

Wybór odpowiedniej metody uwierzytelniania to pierwszy krok dla organizacji, które chcą przenieść swoje aplikacje do chmury.

Azure AD Connect

Synchronizuj usługę Azure AD z Twoim podstawowym lokalnym lasem tożsamości i odłączaj od niej lasy uzyskane na skutek fuzji i przejęć. Monitoruj kondycję swojego połączenia, aby ograniczyć przerwy w dostępie użytkowników.

Synchronizacja skrótów haseł

Odblokuj zaawansowane zabezpieczenia i nowoczesne uwierzytelnianie dzięki synchronizacji skrótów haseł (PHS, password hash synchronization). Użytkownicy używają tej samej tożsamości do uzyskiwania dostępu do zasobów lokalnych i w chmurze, a żadne ich poświadczenia nie są przechowywane w chmurze.

Bezpieczny dostęp hybrydowy

Chroń dostęp do starszych aplikacji w środowisku lokalnym dzięki serwerowi proxy aplikacji usługi Azure AD lub wykorzystaj istniejące mechanizmy i sieci dostarczania aplikacji, łącząc je z usługą Azure AD.

Poznaj szczegóły dotyczące funkcji hybrydowej infrastruktury tożsamości opartej na usłudze Azure AD

Zasoby

Pojęcia

Poznaj omówienie sposobu działania tożsamości hybrydowej usługi Azure AD.

Podręczniki z instrukcjami

Instrukcje krok po kroku dotyczące instalowania usługi Azure AD Connect.

Samouczki

Dowiedz się, jak wdrożyć synchronizację skrótów haseł usługi Azure AD.