Tożsamości zarządzane dla zasobów platformy Azure

Twórz aplikacje i usługi w chmurze bez konieczności zarządzania poświadczeniami.

Co to są tożsamości zarządzane?

Tożsamości zarządzane dla zasobów platformy Azure pomagają bezpiecznie uzyskiwać dostęp do usług w chmurze. W przypadku tożsamości zarządzanych poświadczenia są w pełni zarządzane, rotowane i chronione przez platformę Azure.

Używaj tożsamości zarządzanych w celu uzyskiwania dostępu do usług platformy Azure

Tożsamości zarządzane są używane do komunikacji między usługami w chmurze, które obsługują uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory (Azure AD).

Tożsamość zarządzana przypisana przez system

Włącz tożsamość zarządzaną przypisaną przez system dla zasobu platformy Azure. Cykl życia tożsamości zarządzanej przypisanej przez system jest powiązany z cyklem życia zasobu platformy Azure, który reprezentuje.

Tożsamość zarządzana przypisana przez użytkownika

Utwórz tożsamość zarządzaną przypisaną przez użytkownika i przypisz ją do jednego lub kilku zasobów platformy Azure. Cykl życia tożsamości zarządzanej przypisanej przez użytkownika jest niezależny od zasobu platformy Azure.

Zasoby platformy Azure obsługujące tożsamość zarządzaną

Utwórz aplikację, korzystając z zasobów platformy Azure, która łączy się z usługami Azure Key Vault, Azure SQL i innymi.

Usługi platformy Azure obsługujące tożsamości zarządzane

Dowiedz się, jak uwierzytelniać się w usługach platformy Azure bez konieczności używania poświadczeń.

Poznaj szczegóły dotyczące tożsamości zarządzanych dla zasobów platformy Azure

Dodatkowe zasoby dotyczące tożsamości zarządzanych

Przewodniki Szybki start

Wprowadzenie do tożsamości zarządzanych.

Samouczki

Dowiedz się, jak używać tożsamości zarządzanych.

Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania.

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami