Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Wykrywaj potencjalne zagrożenia

Badaj alerty i reaguj na nie we wszystkich swoich środowiskach — od chmurowych po hybrydowe.

Usługa Azure AD jest teraz częścią platformy Microsoft Entra

Wkrocz w przyszłość z Microsoft Entra, nową rodziną produktów do zarządzania tożsamościami i dostępem w wielu chmurach, które pomogą Ci zabezpieczać dostęp w epoce wszechobecnej łączności.

Co to są raporty usługi Azure AD?

Raporty usługi Azure Active Directory (Azure AD) zapewniają wgląd w aktywność w środowisku, dzięki czemu możesz sprawdzać, jak są wykorzystywane aplikacje i usługi, wykrywać potencjalne ryzyko i rozwiązywać problemy.

Co to jest monitorowanie usługi Azure AD?

Kieruj dzienniki aktywności usługi Azure AD do różnych punktów końcowych, a następnie zachowuj je
do użycia w przyszłości albo integruj z innymi narzędziami do zarządzania informacjami
i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM).

Raporty i funkcje monitorowania usługi Azure AD

Uzyskaj kompleksowy widok i rejestr aktywności usługi Azure AD w swoim środowisku, w tym zdarzeń logowania i inspekcji oraz zmian w katalogu.

Zaplanuj wdrożenie funkcji raportowania i monitorowania

Rozwiązanie do raportowania i monitorowania usługi Azure AD zależy od indywidualnych wymagań prawnych, operacyjnych i dotyczących zabezpieczeń, a także od istniejącego środowiska i procesów.

Wprowadzenie do raportów

Skorzystaj z przewodników krok po kroku, aby dowiedzieć się, jak wdrożyć raporty, zaczynając od zarządzania nieaktywnymi użytkownikami w usłudze Azure AD.

Wprowadzenie do monitorowania

Skorzystaj z przewodnika z instrukcjami, aby zacząć analizować dzienniki za pomocą usługi Azure Monitor.

Poznaj szczegóły dotyczące raportów i funkcji monitorowania usługi Azure AD.

Dodatkowe zasoby dotyczące raportów i funkcji monitorowania

Pojęcia

Uzyskaj przegląd pojęć związanych z funkcjami usługi Azure AD.

Przewodniki Szybki start

Zacznij już teraz.

Samouczki

Dowiedz się, jak wdrażać funkcje usługi Azure AD.

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami

Obserwuj firmę Microsoft