Chroń swoje informacje poufne

Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania ułatwiają odnajdywanie, klasyfikowanie i ochronę informacji poufnych, niezależnie od tego, gdzie są one przechowywane i przesyłane.

Photograph of two people in the lobby of a building, one person is talking while using the touchscreen of a Surface tablet while the other person looks on

Ochrona informacji firmy Microsoft

Kompleksowe rozwiązanie

Zyskaj szeroki zakres ochrony obejmujący dane na urządzeniach, w aplikacjach, usługach w chmurze i środowisku lokalnym.

Elastyczne rozwiązanie

Dostosuj zasady ochrony do swoich unikatowych wymagań w zakresie zabezpieczeń i zgodności.

Zintegrowane rozwiązanie

Ułatw swoim pracownikom utrzymanie wysokiej produktywności, udostępniając im wbudowane funkcje ochrony informacji w aplikacjach i usługach.

Rozszerzalne rozwiązanie

Zyskaj dodatkowy zakres ochrony dzięki rozwiązaniom partnerów rozszerzającym ochronę na ich aplikacje i usługi.


Rozwiązania do ochrony informacji

Azure Information Protection

Dowiedz się, jak usługa Azure Information Protection pomaga klasyfikować, etykietować i chronić Twoje dane.

Microsoft 365 Information Protection

Zapobiegaj przypadkowemu lub nieodpowiedniemu udostępnianiu informacji za pomocą narzędzi do ochrony przed utratą danych na platformie Microsoft 365.

Microsoft Cloud App Security

Zyskaj kompleksowe zabezpieczenia w chmurze, aby skuteczniej chronić i kontrolować dane poufne w aplikacjach chmurowych.

Windows Information Protection

Zapobiegaj wyciekom ważnych danych firmowych na urządzeniach z systemem Windows 10.


Historie klientów

Stade de France zapewnia bezpieczeństwo danych

Jako największy stadion we Francji i gospodarz Igrzysk olimpijskich 2024, Stade de France wdraża rozwiązania firmy Microsoft, aby pomóc chronić ważne zasoby firmy. 

Nakilat logo

Nakilat równoważy zabezpieczenia

Katarska firma dostawcza Nakilat używa rozwiązania Microsoft Cloud App Security i usługi Azure Information Protection, aby chronić informacje poufne przechowywane i udostępniane w usługach chmurowych.

Blogi i oficjalne dokumenty

Co nowego

Poznaj nowe możliwości w zakresie ochrony informacji.

Rozszerzona ochrona informacji

Przeczytaj o integrowaniu etykietowania i ochrony z Twoimi własnymi aplikacjami i zabezpieczeniami.

Oficjalny dokument Wprowadzenie

Dowiedz się więcej o tym, jak przyspieszyć wdrożenie naszych rozwiązań do ochrony informacji.


Zobacz więcej zasobów dotyczących ochrony informacji

Uprość swoją ścieżkę do osiągnięcia zgodności

Dowiedz się, jak usługa Microsoft 365 ułatwia ocenę ryzyka i zarządzanie nim, uzyskuj praktyczne wnioski, ułatw procesy raportowania, chroń dane osobowe i uprość ścieżkę do osiągnięcia zgodności z przepisami RODO.

Dodatkowe zasoby dotyczące usługi Information Protection

Rozwiązania partnerów

Sprawdź, jak dostawcy oprogramowania i zabezpieczeń integrują etykietowanie i ochronę z aplikacjami i usługami.

Azure Information Protection

Dowiedz się, jak skonfigurować i wdrożyć usługę Azure Information Protection.

Dokumentacja rozwiązania Cloud App Security

Dowiedz się, jak skonfigurować i wdrożyć rozwiązanie Microsoft Cloud App Security.

Zobacz, jak my to robimy

Dowiedz się, jak firma Microsoft chroni dane poufne za pomocą usługi Azure Information Protection.

Co mówią analitycy

Przeczytaj omówienie rozwiązań do bezpiecznego udostępniania informacji opracowane przez firmę KuppingerCole.

Chroń swoje informacje poufne