Rozwiązanie Zarządzanie ochroną prywatności dla platformy Microsoft 365

Proaktywnie identyfikuj i koryguj czynniki ryzyka związane z ochroną prywatności, zwiększ możliwości pracowników w zakresie podejmowania inteligentnych decyzji dotyczących obsługi danych oraz automatyzuj żądania praw podmiotów danych i zarządzaj nimi na dużą skalę.

Ochrona danych osobowych i budowanie miejsca pracy odpornego na zagrożenia związane z ochroną prywatności

Identyfikowanie krytycznych czynników ryzyka i konfliktów związanych z ochroną prywatności

Uzyskaj widoczność danych osobowych i związanych z ochroną ich prywatności czynników ryzyka wynikających z nadmiernej ekspozycji, gromadzenia lub ich transferów dzięki automatycznemu odnajdowaniu danych oraz analizie mapowania użytkowników i skorelowanych sygnałów danych.

Automatyzacja operacji w obszarze ochrony prywatności i reagowania na żądania praw podmiotów danych

Efektywnie koryguj czynniki ryzyka związane z ochroną prywatności przy użyciu zautomatyzowanych zasad, wbudowanych funkcji wykrywania i korygowania ryzyka oraz przepływów pracy w obszarze współpracy, a także automatyzuj żądania praw podmiotów danych i zarządzaj nimi na dużą skalę.

Większe możliwości pracowników w zakresie podejmowania inteligentnych decyzji dotyczących obsługi danych

Rozwijaj kulturę proaktywnej ochrony prywatności, zwiększając świadomość pracowników i definiując ich zakresy odpowiedzialności za zdarzenia i czynniki ryzyka związane z ochroną prywatności bez uszczerbku dla ich produktywności.

Najważniejsze funkcje rozwiązania Zarządzanie ochroną prywatności

Identyfikowanie czynników ryzyka związanych z ochroną prywatności

Uzyskaj widoczność stanu ochrony prywatności w Twojej organizacji, w tym środowiska obsługi danych osobowych i trendów w obszarze czynników ryzyka związanych z transferami danych osobowych oraz ich nadmiernej ekspozycji i decyzje z nimi związane.

Uzyskaj widoczność stanu ochrony prywatności w Twojej organizacji, w tym środowiska obsługi danych osobowych i trendów w obszarze czynników ryzyka związanych z transferami danych osobowych oraz ich nadmiernej ekspozycji i decyzje z nimi związane.

Plany i ceny rozwiązania Zarządzanie ochroną prywatności

Dostęp do funkcji rozwiązania Zarządzanie ochroną prywatności można uzyskać w ramach dwóch modułów. Moduł Zarządzanie ochroną prywatności — ryzyko zapewnia dostęp do funkcji zarządzania czynnikami ryzyka w obszarze ochrony prywatności, a moduł Zarządzanie prywatnością — żądanie praw podmiotu danych umożliwia utworzenie żądania praw podmiotów danych i zarządzanie nim.

Zarządzanie prywatnością — Ryzyko

nowa cena €4.20 za użytkownika/miesiąc
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)

Rozwiązanie Zarządzanie ochroną prywatności — ryzyko pozwala:

• uzyskać widoczność danych osobowych w Twoim środowisku platformy Microsoft 365 (usługa Exchange Online, program SharePoint, usługa OneDrive dla Firm i usługa Microsoft Teams) oraz związanych z ochroną ich prywatności czynników ryzyka.

 

• korzystać z domyślnych szablonów zasad ochrony prywatności, w tym dotyczących anonimizacji danych, nadmiernej ekspozycji na dane osobowe i transferów danych oraz dostosowywać je do określonych potrzeb Twojej organizacji.

 

• otrzymywać zalecane działania korygowania w celu proaktywnego korygowania czynników ryzyka związanych z ochroną prywatności.

 

• prowadzić interakcje z pracownikami przetwarzającymi informacje z poziomu pakietu aplikacji biurowych i promować zmiany zachowań w obszarze ochrony prywatności.

 

Rozwiązanie Zarządzanie ochroną prywatności — ryzyko jest dostępne dla uprawnionych klientów korzystających z platformy Microsoft 365 i usługi Office 365. Dowiedz się więcej.

 

Możesz wypróbować rozwiązanie Zarządzanie ochroną prywatności — ryzyko przez 90 dni bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Zarządzanie prywatnością — Żądanie oparte na prawach podmiotu (1)

nowa cena €169.20 za użytkownika/rok
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Rozwiązanie Zarządzanie ochroną prywatności — żądanie praw podmiotu danych pozwala:

• automatyzować reagowanie na żądania praw podmiotów danych i zarządzać nimi na dużą skalę.

 

• używać szablonów usługi Microsoft Power Automate z istniejącymi procesami biznesowymi (wymagana jest do tego odpowiednia licencja na usługę Power Automate).

 

• korzystać z dostępu programowego do interfejsów API.

 

• bezpiecznie współpracować z innymi interesariuszami za pośrednictwem aplikacji Teams (wymagana jest do tego odpowiednia licencja na usługę Teams).
 

Rozwiązanie Zarządzanie ochroną prywatności — żądanie praw podmiotu danych jest dostępne dla uprawnionych klientów korzystających z platformy Microsoft 365 i usługi Office 365. Dowiedz się więcej.

 

Możesz wypróbować rozwiązanie Zarządzanie ochroną prywatności — żądanie praw podmiotu danych przez 90 dni lub utworzyć maksymalnie 50 żądań praw podmiotów danych (którykolwiek z tych limitów zostanie wyczerpany jako pierwszy) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Poznaj opinie naszych klientów

Novartis logo

Rozwiązanie Zarządzanie ochroną prywatności dla platformy Microsoft 365 pomoże nam w identyfikowaniu i zapobieganiu krytycznym czynnikom ryzyka w obszarze ochrony prywatności związanych z transferami danych osobowych między granicami i ich nadmiernym udostępnianiem. Zwiększymy możliwości naszych pracowników w zakresie samodzielnego korygowania czynników ryzyka związanych z ochroną prywatności danych osobowych, co pozwoli nam uwolnić zasoby działu IT, które będą mogły skupić się na ważniejszych i pilniejszych czynnikach ryzyka w innych obszarach.

Beni Gelzer, dyrektor ds. ochrony prywatności danych (Szwajcaria), Novartis

Zasoby

Blog dotyczący rozwiązania Zarządzanie ochroną prywatności

Przeczytaj najnowsze ogłoszenia dotyczące rozwiązania Zarządzanie ochroną prywatności.

Klip wideo z serii Microsoft Mechanics

Dowiedz się więcej o funkcjach rozwiązania Zarządzanie ochroną prywatności z tego klipu wideo.

Dokumentacja techniczna

Dowiedz się, jak skonfigurować rozwiązanie Zarządzanie ochroną prywatności i z niego korzystać.

Zarządzanie ochroną prywatności

Chroń dane osobowe i buduj miejsce pracy odporne na zagrożenia związane z ochroną prywatności.