Decorative Image

Zabezpieczenia firmy Microsoft są liderem w pięciu raportach Magic Quadrant™ firmy Gartner®

Firma Microsoft pozostaje liderem w pięciu raportach Magic Quadrant firmy Gartner1.

Lider w raportach Magic Quadrant firmy Gartner

Dowiedz się, dlaczego firma Gartner uznaje firmę Microsoft za lidera w tych obszarach zabezpieczeń.

Raport Magic Quadrant dotyczący brokerów zabezpieczeń dostępu do chmury

Firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant z 2020 r. dotyczącym brokerów zabezpieczeń dostępu do chmury.4

Kluczowe obszary przewagi

Zarządzanie dostępem i tożsamościami

Chroń dostęp do zasobów dzięki usłudze Azure AD, pełnemu rozwiązaniu do obsługi tożsamości oferującemu szeroką integrację.

Microsoft Cloud App Security

Odkrywaj złośliwe używanie aplikacji i zasobów w wielu chmurach, zapobiegaj mu i zarządzaj nim za pomocą naszego rozwiązania CASB.

Rozwiązania firmy Microsoft wspierające zgodność

Chroń dane, ograniczaj ryzyko i przestrzegaj przepisów dotyczących zgodności, korzystając z pakietu Zgodność platformy Microsoft 365.

Narzędzia do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi

Zabezpieczaj i wdrażaj wszystkich użytkowników, aplikacje i urządzenia oraz zarządzaj nimi za pomocą ujednoliconego rozwiązania Microsoft Endpoint Manager.

Platforma ochrony punktów końcowych

Uzyskaj ochronę punktów końcowych, która jest wbudowana w system operacyjny i jest otwarta na zróżnicowane środowiska.

Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Dowiedz się więcej o naszych inteligentnych rozwiązaniach zabezpieczających.

1. Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe i znaki usług firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2. Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący zarządzania dostępem, Michael Kelley | Abhyuday Data | Henrique Teixeira, 17 listopada 2020 r.
3. Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący narzędzi do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi, Dan Wilson | Chris Silva | Tom Cipolla | 16 sierpnia 2021 r.
4. Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący brokerów zabezpieczeń dostępu do chmury, Steve Riley | Craig Lawson, 28 października 2020 r.
5. Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący archiwizacji informacji w przedsiębiorstwach, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28 października 2020 r.
6. Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący platform ochrony punktów końcowych, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 05 maja 2021 r.