Microsoft 365 Defender

Ułatw powstrzymywanie ataków dzięki zautomatyzowanym zabezpieczeniom międzydomenowym i wbudowanej sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstwa.

A person smiling while using a laptop.

Powstrzymuj ataki w różnych usługach platformy Microsoft 365

Zagrożenia stają się coraz bardziej złożone. Dlatego spraw, aby zabezpieczanie użytkowników było łatwiejsze dzięki zintegrowanej ochronie przed zagrożeniami, wykrywaniu i reagowaniu w punktach końcowych, poczcie e-mail, tożsamościach, aplikacjach i danych.

Tożsamości

Zabezpieczaj tożsamości hybrydowe i zarządzaj nimi oraz uprość dostęp dla pracowników, partnerów i klientów.

Punkty końcowe

Korzystaj z wiodącego wykrywania zagrożeń, wykrywania naruszeń po ataku, zautomatyzowanego badania i reagowania w punktach końcowych.

Aplikacje w chmurze

Uzyskaj wgląd w dane, kontroluj je oraz wykrywaj zagrożenia w różnych aplikacjach i usługach w chmurze.

Poczta e-mail i dokumenty

Chroń całą usługę Office 365 przed zaawansowanymi zagrożeniami, takimi jak wyłudzanie informacji i naruszenia biznesowej poczty e-mail.

Funkcje

Prevent cross-domain

Zapobiegaj trwałym zagrożeniom i atakom obejmującym różne domeny

Automatycznie zapobiegaj naruszeniu zabezpieczeń organizacji przez zagrożenia oraz powstrzymuj ataki, zanim nastąpią. Analizuj ataki i kontekst w różnych domenach, aby eliminować ukryte i trwałe zagrożenia oraz chronić się przed bieżącymi i przyszłymi naruszeniami zabezpieczeń.

Methven-Incident Reduce signal noise

Ogranicz zbędne sygnały

Wyświetlaj incydenty uporządkowane według priorytetów na jednym pulpicie nawigacyjnym, aby ograniczyć niejasności, nadmiar informacji i liczbę alertów. Korzystaj ze zautomatyzowanych funkcji badania, aby poświęcać mniej czasu na wykrywanie zagrożeń, co pozwala skupić się na selekcjonowaniu krytycznych alertów i reagowaniu na zagrożenia.

Auto-heal

Samoczynne naprawianie zaatakowanych zasobów

Obsługuj rutynowe i złożone korygowanie za pomocą automatycznego wykrywania zagrożeń, ich badania i reagowania na nie w różnych typach zasobów. Następnie przywracaj naruszone zasoby do bezpiecznego stanu i automatycznie koryguj izolowane ataki.

Sandgate-AdvHunting

Wyszukuj zagrożenia w różnych domenach

Przeszukuj wszystkie dane platformy Microsoft 365 za pomocą niestandardowych zapytań, aby proaktywnie wyszukiwać zagrożenia. Wykorzystaj swoje doświadczenie i wiedzę w zakresie zachowań wewnętrznych w organizacji, aby badać i odkrywać najbardziej wyrafinowane naruszenia zabezpieczeń, główne przyczyny oraz luki w zabezpieczeniach.

Prevent cross-domain

Zapobiegaj trwałym zagrożeniom i atakom obejmującym różne domeny

Automatycznie zapobiegaj naruszeniu zabezpieczeń organizacji przez zagrożenia oraz powstrzymuj ataki, zanim nastąpią. Analizuj ataki i kontekst w różnych domenach, aby eliminować ukryte i trwałe zagrożenia oraz chronić się przed bieżącymi i przyszłymi naruszeniami zabezpieczeń.

Methven-Incident Reduce signal noise

Ogranicz zbędne sygnały

Wyświetlaj incydenty uporządkowane według priorytetów na jednym pulpicie nawigacyjnym, aby ograniczyć niejasności, nadmiar informacji i liczbę alertów. Korzystaj ze zautomatyzowanych funkcji badania, aby poświęcać mniej czasu na wykrywanie zagrożeń, co pozwala skupić się na selekcjonowaniu krytycznych alertów i reagowaniu na zagrożenia.

Auto-heal

Samoczynne naprawianie zaatakowanych zasobów

Obsługuj rutynowe i złożone korygowanie za pomocą automatycznego wykrywania zagrożeń, ich badania i reagowania na nie w różnych typach zasobów. Następnie przywracaj naruszone zasoby do bezpiecznego stanu i automatycznie koryguj izolowane ataki.

Sandgate-AdvHunting

Wyszukuj zagrożenia w różnych domenach

Przeszukuj wszystkie dane platformy Microsoft 365 za pomocą niestandardowych zapytań, aby proaktywnie wyszukiwać zagrożenia. Wykorzystaj swoje doświadczenie i wiedzę w zakresie zachowań wewnętrznych w organizacji, aby badać i odkrywać najbardziej wyrafinowane naruszenia zabezpieczeń, główne przyczyny oraz luki w zabezpieczeniach.

Zintegrowana ochrona przed zagrożeniami za pomocą rozwiązań SIEM i XDR

Firma Microsoft zwiększa możliwości osób w organizacji odpowiedzialnych za jej ochronę przez zapewnienie im odpowiednich narzędzi i informacji. Połącz zarządzanie informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) oraz rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR), aby zwiększyć wydajność i skuteczność, jednocześnie zabezpieczając swoje zasoby cyfrowe.
 

Dowiedz się więcej o ochronie przed zagrożeniami

Microsoft 365 Defender
 

Zapobiegaj atakom i wykrywaj je dla wszystkich obciążeń platformy Microsoft 365 za pomocą wbudowanych rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Microsoft 365 Defender
 

Zapobiegaj atakom i wykrywaj je dla wszystkich obciążeń platformy Microsoft 365 za pomocą wbudowanych rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

Uznanie w branży

Poznaj opinie naszych klientów

Powiązane produkty

Korzystaj z najlepszych w swojej klasie produktów rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft do zapobiegania ataków i wykrywania ich w obciążeniach na platformie Microsoft 365. 

Dokumentacja i szkolenia dotyczące usługi Microsoft 365 Defender

Chroń wszystko

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

1. Forrester Wave™: Endpoint Detection and Response Providers, 2, kwartał 2022 r., Allie Mellen, kwiecień 2022 r.
2. MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations, Wizard Spider + Sandworm Enterprise Evaluation 2022, The MITRE Corporation oraz MITRE Engenuity
3. Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący platform ochrony punktów końcowych, Paul Webber, Peter Firstbrook, Rob Smith, Mark Harris, Prateek Bhajanka, 5 maja 2021 r.
GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe i znak usługi firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.