A person smiling.

Bezproblemowy i bezpieczniejszy dostęp do wszystkich aplikacji

Zwiększ produktywność pracowników, poprawiając bezpieczeństwo i upraszczając dostęp do aplikacji w chmurze, w środowisku lokalnym i niestandardowych za pomocą usługi Azure Active Directory (Azure AD).

Korzyści z zabezpieczania aplikacji i zarządzania nimi za pomocą usługi Azure AD

Udoskonalone zabezpieczenia

Zabezpiecz dostęp do swoich aplikacji, wymuszając silne uwierzytelnianie i adaptacyjne zasady dostępu oparte na ryzyku.

Większa produktywność

Zapewnij bezproblemowy dostęp za pomocą logowania jednokrotnego i pomóż swoim pracownikom w znajdowaniu potrzebnych aplikacji.

Mniejsze koszty infrastruktury informatycznej

Zaoszczędź czas i zasoby dzięki scentralizowaniu zarządzania aplikacjami i danymi.


Forrester.
"Uzyskaj zwrot z inwestycji na poziomie 123%, zabezpieczając aplikacje za pomocą usługi Azure AD"

Zwiększ produktywność użytkowników, uzyskaj większą wydajność IT i obniż koszty. Dowiedz się więcej ze zleconego firmie Forrester Consulting badania: The Total Economic Impact™ zabezpieczania aplikacji za pomocą usługi Microsoft Azure Active Directory.

Dlaczego warto korzystać z bezpiecznego dostępu do aplikacji?

Coraz częstsze korzystanie z aplikacji i praca z dowolnego miejsca wymuszają na organizacjach konieczność zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu dla ich pracowników i partnerów na dowolnym urządzeniu i w każdej lokalizacji.

Zabezpieczanie dostępu do aplikacji za pomocą usługi Azure AD

Uprość sposób zabezpieczania aplikacji i zarządzania nimi, zapewniając jeden system zarządzania tożsamościami dla aplikacji SaaS, chmurowych, lokalnych i niestandardowych.

Zaloguj się raz, aby uzyskiwać dostęp do wszystkich aplikacji i zasobów firmy

Zautomatyzuj aprowizację i dezaprowizację użytkowników w aplikacjach

Włącz logowanie jednokrotne i aprowizację użytkowników za pomocą wbudowanych integracji

Bezpieczniejszy dostęp do aplikacji lokalnych i opartych na starszych metodach uwierzytelniania

Ułatw pracownikom odnajdywanie aplikacji i uzyskiwanie do nich dostępu

Wymuszaj mechanizmy kontroli dostępu do aplikacji oparte na ocenie ryzyka

Poznaj szczegóły dotyczące usługi Azure AD

Aplikacje, które można zabezpieczać i którymi można zarządzać w usłudze Azure AD

Dodatkowe zasoby

Najlepsze rozwiązania w dziedzinie zarządzania aplikacjami

Uzyskaj szczegółowe instrukcje dotyczące migracji dostępu i uwierzytelniania aplikacji do usługi Azure AD.

Łączenie aplikacji SaaS z usługą Azure AD

Wybieraj spośród tysięcy gotowych integracji w naszej galerii aplikacji, aby połączyć swoje aplikacje SaaS.

Zabezpiecz aplikacje lokalne za pomocą usługi Azure AD

Dowiedz się, jak zabezpieczyć dostęp do aplikacji lokalnych za pomocą serwera proxy aplikacji lub za pośrednictwem naszych partnerów bezpiecznego dostępu hybrydowego.