A person smiling while looking at their mobile device and laptop.

Zarządzaj dostępem użytkowników. Chroń zasoby o kluczowym znaczeniu

Utrzymaj i rozszerz istniejące systemy informatyczne, wykorzystując zalety funkcji kontroli, widoczności i zabezpieczeń uniwersalnej platformy zarządzania tożsamościami w chmurze.

Zalety ujednoliconego zarządzania tożsamościami

Większa kontrola

Zapewnij bezpieczniejszy dostęp do aplikacji w dowolnym środowisku chmury lub centrum danych w obrębie Twojego całego środowiska hybrydowego.

Wydajne rozwiązanie dla administratorów

Uprość zarządzanie tożsamościami pracowników, partnerów i klientów dzięki jednej platformie kontroli w chmurze.

Rozwiązanie przyjazne dla całego ekosystemu

Popraw współdziałanie z istniejącą infrastrukturą, używając ujednoliconych usług zarządzania tożsamościami opartych na otwartych standardach.

Hearst logo
"Firma Hearst ujednoliciła kontrolę tożsamości w chmurze, aby przyspieszyć wdrażanie aplikacji biznesowych i chronić tożsamości, jednocześnie upraszczając zarządzanie dostępem dla działu IT."

Dlaczego ujednolicenie zarządzania tożsamościami jest istotne?

Centralna platforma kontroli tożsamości ułatwia organizacjom konsolidację narzędzi i usług zabezpieczeń, ograniczając wymaganą infrastrukturę lokalną i obciążenie działu IT.

Więcej informacji na temat jednolitego zarządzania tożsamościami

Two people using a touchscreen desktop monitor.

Podstawa transformacji cyfrowej

Połączenie lokalnych i chmurowych katalogów tożsamości w pojedynczej jednolitej infrastrukturze to pierwszy krok w procesie modernizacji systemów informatycznych.

A person sitting in an airport using a laptop and headphones.

Więcej niż tożsamość pracowników

Rozwiązanie do zarządzania tożsamościami zaprojektowane w szerszym zakresie niż w obrębie granic organizacji pozwala zwiększyć produktywność i budować głębsze relacje z klientami.

A person sitting in a warehouse using a tablet.

Wdrożenie otwartych standardów tożsamości

Zbudowanie rozwiązania do zarządzania tożsamościami opartego na otwartych standardach umożliwia jego współdziałanie z innymi systemami i poprawia bezpieczeństwo użytkowników.

Ujednolicone zarządzanie tożsamościami obsługiwane w chmurze

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) to najbardziej kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dostępem i tożsamościami w chmurze. Uzyskuj dostęp do aplikacji lokalnych i aplikacji w chmurze za pomocą bezpieczniejszego uwierzytelniania oraz zarządzaj wszystkimi tożsamościami przy użyciu zaawansowanego zestawu funkcji.

Tożsamości zewnętrzne

Zapewnij osobom spoza Twojej organizacji dostęp do Twoich aplikacji i zasobów, pozwalając im się logować za pomocą swoich preferowanych tożsamości.

Hybrydowa infrastruktura tożsamości

Synchronizuj lokalne i chmurowe katalogi tożsamości, aby zapewnić użytkownikom wspólną infrastrukturę tożsamości.

Zarządzanie użytkownikami i grupami

Zarządzaj dostępem do aplikacji i przypisuj zasady zabezpieczeń, korzystając z wydajnej administracji użytkownikami.

Zarządzanie urządzeniami

Pomóż chronić zasoby organizacji, zezwalając użytkownikom na uzyskiwanie do nich dostępu z dowolnego miejsca.

Tożsamości zarządzane

Automatycznie zarządzaj poświadczeniami dla zasobów platformy Azure, wymieniaj je i chroń.

Poznaj szczegóły dotyczące funkcji usługi Azure AD