Użytkownicy domowi Klasyfikacja Badanie Wyszukiwanie zagrożeń Zarządzanie zdarzeniami Automatyzacja

Narzędzie do samooceny działań dotyczących zabezpieczeń

Samoocena dojrzałości w zakresie operacji dotyczących zabezpieczeń pomoże określić, jak dobrze przygotowany jest zespół centrum działań dotyczących zabezpieczeń do wykrywania ataków, reagowania na nie i przywracania sprawności. Dowiedz się, jaki etap w modelu dojrzałości zabezpieczeń osiągnęły operacje Twojej organizacji dotyczące zabezpieczeń, i uzyskaj rekomendacje w zakresie ulepszenia procesów i narzędzi w celu zwiększenia tej gotowości.

Klasyfikacja

Oceniaj alerty, ustalaj priorytety i kieruj zdarzenia do członków zespołu centrum operacji dotyczących zabezpieczeń w celu ich rozwiązania.

Badanie

Szybko określaj, czy alert sygnalizuje rzeczywisty atak, czy to fałszywy alarm.

Wyszukiwanie zagrożeń

Skoncentruj się na wyszukiwaniu atakujących, którzy ominęli podstawowe i automatyczne mechanizmy obrony.

Zarządzanie zdarzeniami

Zadbaj o koordynację reakcji działów funkcji, operacyjnych, komunikacyjnych, prawnych i zarządczych.

Automatyzacja

Oszczędzaj czas analityków, przyspiesz reakcje i zmniejsz obciążenie pracą.