Interfejs Microsoft Graph Security API

Pozwala na więcej połączonych aplikacji zabezpieczeń i przepływów pracy.

Bardziej zintegrowane i sprawniejsze zabezpieczenia

Graphic icon composed of multiple triangular sections arranged in a perfect circle around a central circle

Prostsza integracja

Ujednolić integrację wielu rozwiązań zabezpieczających, aby zmniejszyć nakłady wysiłku i czasu na ich opracowywanie.

Graphic icon of a shield with an exclamation point in the center

Szybsza reakcja

Automatyzacja i natychmiastowy dostęp do istotnych danych dotyczących bezpieczeństwa i akcji pozwala zwiększyć skuteczność zespołów ds. bezpieczeństwa operacyjnego.

Graphic icon of a circle with a checkmark in the center

Wyższa efektywność

Zwiększ wydajność, maksymalizując wartość istniejących inwestycji w zabezpieczenia.


Ulepszanie zabezpieczeń przez łączenie rozwiązań

Przyspiesz wykrywanie zagrożeń i reagowanie na incydenty. Udostępniaj wnioski w rozwiązaniach do zabezpieczeń firmy Microsoft i jej partnerów oraz przeprowadzaj integrację z istniejącymi narzędziami i przepływami prac.

Photograph of a person seated at a desk working on a laptop while wearing headphones in an office full of large display monitors
Photograph of a person seated at a desk in front of three large monitors mounted side by side displaying long lists of coded information

Tworzenie inteligentniejszych aplikacji zabezpieczeń

Zastosowanie interfejsu API zabezpieczeń pozwala usprawnić integrację z rozwiązaniami zabezpieczającymi od firmy Microsoft i partnerów z użyciem jednego punktu końcowego i jednego schematu. Zestawy SDK i przykłady kodu w preferowanym języku ułatwiają rozpoczęcie pracy.

Strumieniowe przesyłanie alertów do systemu SIEM

Systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM, Security Information and Event Management) pełnią rolę centrum dla operacji dotyczących zabezpieczeń. Alerty z interfejsu Security API są dostępne do przesyłania strumieniowo przez platformę Azure Monitor w tym samym schemacie interfejsu API.
Photograph of person in a large office space seated at a desk behind a large monitor looking at the screen
Photograph of a seated person wearing an employee badge on a lanyard looking at a monitor and smiling. There are other people seated in front of monitors in the background.

Tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy zabezpieczeń bez pisania kodu

Uprość automatyzację zabezpieczeń i raportowanie przy użyciu łączników dla usług Azure Logic Apps, Microsoft Flow, PowerApps i PowerBI. Twórz strategie orkiestrowania zadań związanych z zabezpieczeniami między wieloma rozwiązaniami bez stosowania kodu.

Zwiększanie możliwości ekosystemu zabezpieczeń

Partnerzy mogą używać interfejsu Security API do uzyskiwania dostępu do i wymieniania alertów zabezpieczeń, kontekstu i analizy zagrożeń oraz włączania akcji w firmie Microsoft i ekosystemie połączonych rozwiązań zabezpieczeń.

Photograph of three people in a conference room, two seated at a table, one standing at the head of the table in front of a large wall-mounted monitor. Person standing is talking and pointing to screen of a Surface on the table.

Microsoft logo
"Wydanie interfejsu Microsoft Graph Security API zupełnie zmieniło nasze działania w dążeniu do integracji."

— Dział Microsoft Core Services Engineering and Operations (CSEO)

Przeczytaj analizę przypadku


Blogi i ogłoszenia

Graphic icon of a megaphone or bullhorn

Aktualizacje ogłoszone na konferencji RSAC 2019

Zobacz najnowsze aktualizacje interfejsu Microsoft Graph Security API ogłoszone na konferencji RSAC 2019.

Graphic icon of a shield with a check mark in the center

Ogólna dostępność interfejsu Security API

Ogłoszenie ogólnej dostępności interfejsu Microsoft Graph Security API.

Graphic icon of two interconnected squares

Łączniki są już dostępne

Wprowadzamy opcje pozbawione kodu do łączenia się z interfejsem Microsoft Graph Security.

Graphic icon composed of horizontal lines stacked with a capital A in the top left corner indicating a public announcement

Informacja prasowa o firmie Anomali

Anomali współpracuje z Microsoft w celu dostarczenia nowych wniosków dotyczących zabezpieczeń.
Graphic icon representing a dialog box with horizontal lines representing text

Blog Palo Alto

Palo Alto i Microsoft pomagają zapewniać bardziej całościowy wgląd w zabezpieczenia.
 Graphic icon representing a line graph moving up and down

Blog Demisto

Lepsza przejrzystość i szybsza reakcja dzięki Demisto i interfejsowi Microsoft Graph Security API.

Pozwala na połączone aplikacje zabezpieczeń i przepływy pracy