Poznaj stowarzyszenie Microsoft Intelligent Security Association

Still image from video of Rob Lefferts, Microsoft Director of Security.
Dowiedz się, dlaczego czołowe firmy zajmujące się zabezpieczeniami nawiązały partnerską współpracę z firmą Microsoft w celu zapewniania wspólnej ochrony przed coraz bardziej wyrafinowanymi i zmieniającymi się zagrożeniami, oglądając ten klip wideo z Robem Lefferts’em, wiceprezesem firmy Microsoft ds. zabezpieczeń.

Wzbogać zakres używanych produktów w zakresie zabezpieczeń

Wykorzystaj zalety produktów firmy Microsoft w zakresie zabezpieczeń, aby zwiększyć możliwości swojego rozwiązania.
Photograph of person seated at desk looking at graphic information on screen of laptop
Photograph of two people seated at table looking at a Surface in studio mode, one person is holding a stylus, the other is pointing at the screen

Popraw możliwości znajdowania produktów

Ułatw klientom znajdowanie rozwiązań w zakresie zabezpieczeń, które współdziałają z ich środowiskami cyfrowymi.

Uaktualnij ochronę dzięki analizom udostępnionym

Współtwórz analizy zagrożeń w usługach, aby podnieść poziom ochrony klientów.
Photograph of an IT person seated at a desk in an IT workspace with other people. The person is studying large monitors displaying information

Dostępne produkty

Azure Active Directory

Bezproblemowe i bezpieczne zarządzanie tożsamościami i dostępem.

Azure Information Protection

Lepiej chroń informacje poufne — w dowolnym miejscu i czasie.

Windows Defender ATP

Ujednolicona platforma zapobiegania atakom, wykrywania naruszeń po ataku, badania ich i reagowania na nie.

Microsoft Intune

Elastyczne zarządzanie urządzeniami i aplikacjami mobilnymi umożliwiające pracownikom pracę w wybrany przez siebie sposób.

Interfejs Microsoft Graph Security API

Twórz i integruj rozwiązania w zakresie korelowania alertów, udostępniania kontekstu i organizacji automatyzacji.

Microsoft Cloud App Security

Widoczność aplikacji i usług w chmurze oraz kontrola nad nimi w celu identyfikowania i zwalczania cyberzagrożeń.

Raportowanie funkcji DMARC dla usługi Office 365

Twórz rekordy funkcji DMARC do używania z usługą Office 365.

Platforma systemu Windows chroniąca przed złośliwym kodem

Opracowuj rozwiązania do ochrony punktów końcowych dla systemu Windows 10.

Microsoft Azure Sentinel

Natywny chmurowy system SIEM z wbudowaną sztuczną inteligencją pozwala analitykom zabezpieczeń skupić się na tym, co najważniejsze.
Microsoft Intelligent Security Association

1 Dostępność aplikacji dla urządzeń przenośnych zależy od kraju/regionu. Sprawdź, co jest dostępne w Twoim kraju/regionie.