Tożsamość to najważniejszy aspekt zabezpieczeń

Photograph of person seated in car with laptop looking at their mobile device while touching the screen to represent multi-factor authentication

Jeśli chodzi o tożsamość, nie należy godzić się na żadne kompromisy. Zabezpiecz dostęp do swojej organizacji, stosując podejście oparte na ryzyku.

Dowiedz się więcej

Bezpieczne uwierzytelnianie

Zmniejsz ryzyko naruszenia zabezpieczeń i przejdź na uwierzytelnianie bezhasłowe. Włącz jedną z wielu opcji uwierzytelniania wieloskładnikowego, aby chronić użytkowników przed 99,99% ataków na tożsamość.

Photograph of person wearing headphones seated at table in a building lobby working on laptop

Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe

W ubiegłym roku liczba ataków na tożsamość wzrosła o 300%. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe zabezpiecza użytkowników w 99,9%. Włącz te opcje już dziś.

Włącz ochronę hasłem

Ochrona hasłem w usłudze Azure AD zabezpiecza poświadczenia dzięki listom zabronionych haseł i funkcjom blokady inteligentnej.

Zabezpiecz dostęp i tożsamość w systemie Windows 10

Kontroluj dostęp i zapobiegaj kradzieży tożsamości w systemie Windows 10.
Photograph of person seated in restaurant with laptop while listening to a mobile device

Ochrona i zarządzanie dostępem

Nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj. Używaj dostępu warunkowego usługi Azure AD, aby utrzymać zerowy poziom zaufania.

Zapewniaj bezpieczną wydajność

Zabezpiecz tryb dostępu w usłudze SharePoint Online, Exchange Online lub Microsoft Cloud App Security.

Zarządzaj punktami końcowymi i zabezpieczaj je

Zabezpiecz urządzenia za pomocą dostępu warunkowego usługi Azure AD, usługi Microsoft Intune i usługi Windows Defender ATP.

Zabezpiecz administrowanie za pomocą usługi Azure AD

Technologia Privileged Identity Management zabezpiecza Twoje konta administracyjne w pakiecie Office i na platformie Azure.

Azure AD Identity Governance

Zapewnij zarządzanie tożsamościami, dostępem i cyklem życia administratora przy użyciu usługi Azure AD.

Zapewnianie zaawansowanej ochrony tożsamości

Zapobiegaj atakom na tożsamość dzięki usługom Azure AD Identity Protection, Azure ATP i Microsoft Cloud App Security.
Photograph of person seated at a table typing on a Surface in laptop mode

Zabezpiecz swoją infrastrukturę tożsamości

W ubiegłym roku liczba ataków na tożsamość wzrosła o 300%. Podejmij pięć działań w celu ochrony infrastruktury tożsamości.

Szczegółowe informacje o zabezpieczeniach tożsamości

Usługa Azure AD Identity Protection wykrywa źródła ryzyka i pozwala definiować zasady ich zwalczania.

Hybrydowe badanie tożsamości

Usługi Azure ATP i Microsoft Cloud App Security chronią przed zagrożeniami w chmurze i lokalnie.

Zachowaj bezpieczeństwo w miarę upływu czasu

Każdego dnia pojawiają się nowe zagrożenia. Uzyskaj najnowsze wytyczne dotyczące tożsamości w usłudze Wskaźnik bezpieczeństwa Microsoft.
Photograph of an IT person wearing headphones standing at a table in a data center looking at a laptop.

Tworzenie odpowiednich podstaw dla tożsamości

Połącz wszystkie swoje aplikacje z pojedynczą platformą tożsamości w chmurze, aby zapewnić swojej organizacji najlepsze zabezpieczenia i najlepsze funkcje zwiększające produktywność.

Więcej na temat zarządzania dostępem i tożsamościami

Opracuj solidną strategię zabezpieczania tożsamości

Ulepsz strategię zarządzania tożsamościami

Wzmocnij reagowanie na cyberataki

Procesy zarządzania dostępem i tożsamościami

Dodatkowe zasoby

Graphic icon of two clouds stacked with one flowing into the other

Azure Active Directory

Graphic icon of a rectangular dialog box with horizontal lines representing communication

Blog dotyczący tożsamości w usłudze Azure AD

Graphic icon of a shield with a star in the middle

Plan rozwoju usługi Azure AD

Graphic icon of a fingerprint

Zabezpieczenia tożsamości

Przeczytaj o doświadczeniach firmy Walmart z usługą Azure AD