Eliminacja haseł

Wdrażaj nowoczesne technologie uwierzytelniania, aby zapewnić łatwość użycia bez ryzyka związanego z hasłami.

Poprawa bezpieczeństwa

Przejdź na rozwiązanie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA, multi-factor authentication), w którym nie używa się haseł, aby zmniejszyć ryzyko wyłudzenia informacji, rozpowszechnienia hasła i ataków metodą powtórzeń.

Photograph of a person seated at a desk connecting without a password using the Microsoft Edge browser on a laptop. A stand-alone monitor is displaying an Office 365 access page.
Photograph of a person seated in the waiting area of an airport using a laptop. They have a suitcase and other items and in the background is an airplane.

Większa wygoda

Udostępnij użytkownikom łatwe i wygodne rozwiązanie do logowania się i uzyskiwania dostępu do danych z dowolnego miejsca.

Zarządzanie w skali

Dostępne jest rozwiązanie do zarządzania dostępem i tożsamościami, które umożliwia logowanie jednokrotne, zarządzanie opcjami uwierzytelniania MFA i stosowanie zasad dostępu warunkowego dla wszystkich użytkowników.

Photograph of two people standing at a desk and looking at a Surface Studio 2 monitor. One person is touching the screen.

Produkty potrzebne do rozpoczęcia pracy

Windows Hello icon

Funkcja Windows Hello dla firm

Zwiększ wygodę logowania za pomocą logowania biometrycznego. Zastąp hasła silnym uwierzytelnianiem MFA na komputerach z systemem Windows 10.

Microsoft Authenticator icon

Microsoft Authenticator

Uwierzytelniaj się za pomocą urządzenia przenośnego. Odbierz powiadomienie wypychane i zweryfikuj tożsamość za pomocą logowania biometrycznego lub PIN-u.

Graphic icon of two keys on a key ring

Klucz zabezpieczający zgodny z firmą Microsoft

Zastąp hasła kluczem zabezpieczającym, używając uwierzytelniania MFA z opartymi na standardach protokołami na urządzeniu przenośnym.

Microsoft Edge icon

Microsoft Edge

Uwierzytelniaj się za pomocą przeglądarki. Program Microsoft Edge obsługuje najwięcej rozwiązań do uwierzytelniania, które nie wymagają użycia hasła.


Opinie użytkowników

British Telecom logo

„Funkcja Windows Hello dla firm jest prostym rozwiązaniem osobistym, które oferuje znakomite środowisko użytkownika z silnymi zabezpieczeniami. Nasi użytkownicy lubią logować się za pomocą linii papilarnych lub twarzy”.

Peter Scott, dyrektor ds. dynamicznych rozwiązań IT, British Telecom Technology

Posłuchaj Ann Johnson w sprawie zamiany haseł

Emirates logo

„Urządzenia zabezpieczające dobrze pasują do naszych bieżących scenariuszy. Są łatwe we wdrożeniu i w użyciu. Wdrożenie znaczków z obsługą rozwiązania FIDO2 u wszystkich pracowników może przynieść wiele korzyści”.

Emirates IT

„Obecnie dzięki technologii biometrycznej dwie trzecie pracowników firmy Microsoft korzysta z prostej metody uwierzytelniania (z awaryjnym użyciem PIN-u), która jest zawsze dostępna. Nie trzeba już stosować haseł, które łatwo zapomnieć przez wymaganie minimalnej długości, liter, cyfr i symboli”.

"Wydaje mi się, że ludzie obawiają się między innymi tego, że nowa technologia będzie bardziej skomplikowana. Nie wiedzą, że dokonaliśmy wszelkich starań, aby ją poprawić i uprościć."

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wdrażanie strategii niewymagającej użycia haseł

The number one

Informacje o ryzyku związanym z hasłami

Sprawdź swoje środowisko pod kątem złych haseł i dowiedz się, dlaczego rezygnacja z haseł jest ważna.

The number two

Umożliwianie samoobsługi

Użyj logowania jednokrotnego i wstępnie zarejestruj użytkowników na potrzeby resetowania hasła, aby zapewnić bezproblemowe wdrożenie uwierzytelniania MFA.

The number three

Wypróbuj alternatywy dla haseł

Zobacz, jak działa rezygnacja z haseł i co uwzględnić przy pierwszym wdrożeniu.

The number four

Mniej monitów

Dostęp warunkowy pozwala zrozumieć kontekst i ryzyko związane z logowaniem się użytkowników oraz udzielić odpowiednich uprawnień dostępu.