Wdrażanie modelu Zero Trust za pomocą dostępu warunkowego w usłudze Azure AD

Zabezpieczenia obwodowe oparte na sieci są już przestarzałe. Dostęp warunkowy w usłudze Azure AD umożliwia wdrażanie modelu Zero Trust przez ustanowienie tożsamości jako nowej płaszczyzny sterowania.

 

Od zabezpieczeń obwodowych do modelu Zero Trust


Rozpocznij pracę już dziś dzięki tym scenariuszom

No Data Available

Ochrona tożsamości i ograniczanie ryzyka związanego z użytkownikami

Automatycznie zapewniaj ochronę przed zagrożeniami związanymi z tożsamością przed zapewnieniem dostępu, używając opartych na chmurze sygnałów sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego.

No Data Available

Zapewnianie zgodności urządzeń i ograniczanie ryzyka

Ograniczaj ryzyko związane z urządzeniami za pomocą usługi Microsoft Intune i Zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender.

No Data Available

Kontrola dostępu do danych firmowych

Ograniczaj dostęp, ale nie produktywność, dzięki mechanizmom kontroli chroniącym dane w programach SharePoint i Exchange.

No Data Available

Ochrona przed utratą danych z aplikacji

Chroń dane w aplikacjach w chmurze za pomocą mechanizmów kontroli działających w trakcie sesji dostępnych w usłudze Microsoft Cloud App Security.

Powiązane produkty

No Data Available

Azure Active Directory

Usługa Azure AD ułatwia zabezpieczanie tożsamości i dostępu dla pracowników, partnerów i klientów oraz zarządzanie nimi.

No Data Available

Microsoft Intelligent Security Graph

Wgląd w informacje i zbieranie danych na potrzeby analizy zabezpieczeń ułatwiają wczesne wykrywanie zagrożeń i szybkie reagowanie.

No Data Available

Azure Information Protection

Chroń wiadomości e-mail, dokumenty i poufne dane w dowolnym miejscu, nawet po udostępnieniu ich poza organizację.

No Data Available

Windows Defender ATP

Ujednolicona platforma zapobiegania atakom, wykrywania naruszeń po ataku, zautomatyzowanego badania ich i reagowania na nie.

Dodatkowe zasoby

Podstawy modelu Zero Trust

Dowiedz się, czym jest model Zero Trust i dlaczego jest potrzebny w dzisiejszych realiach cyberbezpieczeństwa.

Etapy wdrażania modelu Zero Trust

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jakie działania należy podjąć, aby rozpocząć wdrażanie modelu Zero Trust.

Od zapór do tożsamości

Zapoznaj się z historią wdrażania modelu Zero Trust za pomocą dostępu warunkowego w usłudze Azure AD przez firmę The Walsh Group.

Wprowadzenie do dostępu warunkowego

Dowiedz się, jak najlepiej wdrożyć dostęp warunkowy, z tych 5-minutowych przewodników Szybki start.

Projektowanie skutecznych zasad

Przetestuj wpływ zasad jeszcze przed ich wdrożeniem za pomocą narzędzia Analiza warunkowa.

Lepszy wgląd w informacje dzięki raportowaniu

Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdzaj informacje o zasadach dostępu warunkowego dla każdego logowania.

Blokowanie uwierzytelniania za pomocą przestarzałych rozwiązań

Zapobiegaj za pomocą dostępu warunkowego wykorzystywaniu luk w zabezpieczeniach mających źródła w starszych wersjach klientów.


Bezpłatna wersja próbna pakietu Enterprise Mobility + Security