Optymalna kompleksowa ochrona przed zagrożeniami

Sprawdź, jak usługa Microsoft Threat Protection zabezpiecza Twoją firmę, chroniąc jej zasoby, odnajdując powiązania oraz wzmacniając mechanizmy obrony.

Photograph of two people standing in front of a large screen discussing what they see on the map displayed on the screen.

Four people meeting at a table in a conference room. One person has a Surface Pro 6 in Laptop Mode.

Raport Magic Quadrant firmy Gartner

Gartner nadaje firmie Microsoft miano lidera w swoim raporcie Magic Quadrant o platformach ochrony punktów końcowych w roku 2019.


Firma RapidDeploy korzysta z rozwiązania Azure Sentinel, aby ułatwiać pracownikom służb niosących pomoc ratowanie życia

Firma RapidDeploy tworzy oparte na chmurze systemy dyspozytorskie ułatwiające pracownikom służb niosących pomoc szybkie działanie w celu ochrony społeczeństwa. Stawka jest wysoka, więc natywna platforma tej firmy w chmurze musi być dobrze zabezpieczona przed szeregiem poważnych cyberzagrożeń. Kiedy więc firma RapidDeploy przystąpiła do wdrażania systemu zarządzania zdarzeniami i informacjami zabezpieczeń (SIEM), wybrała rozwiązanie Microsoft Azure Sentinel, pierwszy na świecie chmurowy system SIEM. Teraz firma RapidDeploy korzysta z zapewnianych przez rozwiązanie Azure Sentinel pełnego wglądu w informacje, zautomatyzowanego reagowania i szybkiego wdrażania ułatwiającego jej chronienie systemów bezpieczeństwa publicznego przy niższym całkowitym koszcie posiadania.

Photograph of two people working together at a desk, looking at two monitors. One person is reaching in front of the other across the desk to use the mouse.

Rozwiązania usługi Microsoft Threat Protection

Microsoft Azure Sentinel

Uzyskuj inteligentne analizy i dane na temat zabezpieczeń z całego przedsiębiorstwa dzięki natywnemu chmurowemu rozwiązaniu SIEM.

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Microsoft Defender

Wykrywaj zaawansowane zagrożenia, zapobiegaj im oraz reaguj na nie, korzystając z kompleksowych zabezpieczeń punktów końcowych.

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365

Korzystaj z najlepszych w swojej klasie zabezpieczeń do ochrony całego środowiska usługi Office 365 przed współczesnymi zagrożeniami.

Azure Advanced Threat Protection

Identyfikuj, wykrywaj i badaj zagrożenia, naruszenia tożsamości i złośliwe działania.

Microsoft Cloud App Security

Uzyskaj rozbudowany wgląd w sytuację, kontroluj ruch danych i wykrywaj zagrożenia cybernetyczne we wszystkich usługach w chmurze.

Azure Security Center

Wzmocnij zabezpieczenia centrum danych i uzyskaj zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w chmurze i w środowisku lokalnym.

Azure Active Directory

Zabezpieczaj tożsamości, zarządzaj nimi i uprość dostęp dla pracowników, partnerów i klientów.

Szczegółowe audycje internetowe

Telit logo

„Nie musimy się już martwić o to, jakiego produktu będziemy używać do zapewniania bezpieczeństwa. Platforma Microsoft 365 zapewnia nam kompleksowe podejście”.

— Itzik Menashe, wiceprezes ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji, Telit

Clover Technologies upraszcza zabezpieczenia

Grupa Clover Technologies reaguje na zagrożenia za pomocą usługi Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender.


Dodatkowe zasoby dotyczące ochrony przed zagrożeniami

Graphic icon representing a radar

Inteligentne wykrywanie ataków

Dowiedz się, jak firma Microsoft używa miliardów sygnałów, aby oferować odpowiednią kontekstową analizę zagrożeń.

Microsoft Threat Protection

Poznaj najlepsze rozwiązania dotyczące konfigurowania wersji próbnej usługi Microsoft Threat Protection.

Ochrona obciążeń w chmurze

Dowiedz się, jak usługa Azure Security Center pomaga blokować złośliwe próby dostępu i alerty.

Analiza zwrotu z inwestycji w funkcję analizy zagrożeń w usłudze Office 365

Zapoznaj się z badaniem dotyczącym analizy zagrożeń w usłudze Office 365 przeprowadzonym przez firmę Forrester Consulting w imieniu firmy Microsoft.

Optymalne bezpieczeństwo przy minimalnym poziomie złożoności