Szybsza integracja danych

Aplikacja Attunity Replicate oferuje funkcje szybkiego konfigurowania i uproszczonego ładowania z wielu różnych źródeł na platformie Microsoft Analytics Platform System. Oprogramowanie to zwiększa możliwości użytkowników platformy Analytics Platform System, pozwalając im na szybkie integrowanie danych z niejednorodnych źródeł i stałe przechowywanie zmodyfikowanych danych.

Analityka w bazie danych i przygotowywanie danych

Zaawansowana platforma analityczna firmy Dell Statistica ułatwia wykorzystanie pełnego potencjału platformy Analytics Platform System. Aby szybko dostarczyć cenne analizy na podstawie danych Big Data, wystarczy przeciągnąć i upuścić węzły przygotowania i analizy w bazie danych w procesie analitycznym.

Szybkie ładowanie danych

BI.Loader to wyjątkowe narzędzie do ładowania dla platformy Analytics Platform System lub serwera SQL. Oferuje łatwy proces ładowania z wielu architektur, działający szybko i pozwalający na korzystanie z wygodnych narzędzi ETL.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Prometeia, europejski dostawca rozwiązania do zarządzania ryzykiem w branży doradztwa finansowego, przeniósł swój pakiet Enterprise Risk Management Analytical Suite na platformę Analytics Platform System, aby przyśpieszyć kluczowe fazy procesu analizy i skrócić analizę ryzyka z czterech godzin do ośmiu minut oraz ulepszyć możliwości tworzenia zestawień.

Zarządzanie kampaniami prowadzonymi w wielu kanałach

RedPoint InteractionTM zapewnia narzędzia do zarządzania kampaniami prowadzonymi w wielu kanałach, które wykorzystują wydajność platformy Analytics Platform System. Platforma Analytics Platform System umożliwia też pracownikom działu marketingu używanie rozwiązania RPI do zarządzania ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi danymi i używania ich do tworzenia wysoce spersonalizowanego i kontekstowego przekazu, którego celem jest znaczne zwiększanie zaangażowania klientów.

Zarządzanie danymi

RedPoint Data ManagementTM oferuje szybkie narzędzia ETL/ELT, narzędzia do utrzymania wysokiej jakości danych, integracji danych na temat klientów i zarządzania kluczami głównymi platformy Analytics Platform System. Rozwiązanie RedPoint zapewnia wszelkie funkcje potrzebne do utrzymywania i zwiększania wartości posiadanych zasobów danych oraz intuicyjny interfejs obsługujący przeciąganie i upuszczanie.

Rozwiązanie do analizy biznesowej dla służby zdrowia

Data-Driven Decisions, rozwiązanie firmy Sogeti dla służby zdrowia, integruje dane z różnych źródeł w wartościowe analizy biznesowe w oparciu o model samoobsługowy. Rozwiązanie firmy Sogeti korzysta z platformy Analytics Platform System, usługi Power BI i platformy Azure firmy Microsoft i jest zoptymalizowane dla tabletów HP oraz oferty Converged System 300.

Decyzje w oparciu o dane w handlu detalicznym

Modele analityczne osadzone w osobnych systemach mogą powodować fragmentację informacji i utrudniać uzyskiwanie cennych analiz. Firma Sogeti pomaga organizacjom z sektora handlu detalicznego wykorzystywać najnowsze innowacje do identyfikowania zachowań klientów we wszystkich kanałach sprzedaży i tworzenia wskazówek predykcyjnych.

Performance Advisor

Narzędzie Performance Advisor firmy SQL Sentry przeznaczone na platformę Microsoft Analytics Platform System zapewnia zestawienia historyczne i generowane w czasie rzeczywistym zestawienia zawierające najistotniejsze metryki, które pozwalają klientom sprawdzić tendencje w wynikach sprzedaży i z łatwością uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji w celu przeprowadzania skrupulatnych analiz i rozwiązywania problemów. Oprogramowanie Performance Advisor umożliwia wyświetlanie danych dotyczących wyników dla dowolnego momentu i zakresu danych.

Szybsza migracja istniejącej hurtowni danych

Firma Varigence jest twórcą języka Biml (Business Intelligence Markup Language) oraz zintegrowanego środowiska programistycznego Mist. Wykorzystanie języka Biml i środowiska Mist pozwala zautomatyzować migrację istniejącej hurtowni danych i pakietów SSIS na platformę Analytics Platform System lub automatycznie generować nowe zasoby hurtowni danych na platformie Analytics Platform System odpowiadające posiadanym wzorcom i rozwiązaniom.

Szybsze generowanie wartości dzięki automatyzacji hurtowni danych

Szybsze generowanie wartości biznesowej za pomocą platformy Microsoft Analytics Platform System dzięki oprogramowaniu do automatyzacji hurtowni danych opracowanemu przez firmę WhereScape. WhereScape RED zapewnia organizacjom płynnie działające i kompleksowe rozwiązanie do szybkiego budowania, obsługi i automatyzacji hurtowni danych i rozwiązań do przetwarzania danych Big Data, umożliwiając oszczędność czasu i pieniędzy oraz obniżenie ryzyka.

Back To Top