Wykorzystuj możliwości analityczne języków R i Python w pełni - w modelu open source

Uproszczone wdrażanie modeli analitycznych

Szybsza integracja narzędzi analitycznych z aplikacjami w dowolnym języku i natychmiastowe rezultaty na różnych platformach danych, dzięki usługom sieciowym i obsłudze preferowanego środowiska programistycznego.

Tworzenie i uruchamianie modeli w językach R i Python na wybranej platformie

Uruchamianie bazodanowych narzędzi analitycznych w Microsoft SQL Server i Teradata oraz przeprowadzanie analiz predykcyjnych opartych na systemach Windows, Linux, Hadoop lub Apache Spark w celu maksymalizacji inwestycji w rozwiązania open source w odpowiedniej skali.

Zyskaj wyniki analiz pochodzące bezpośrednio z bazy danych

Generuj skalowalne analizy w językach R i Python bezpośrednio w bazie danych Microsoft SQL Server oraz ograniczaj ryzyko, czasochłonność i kosztowność przenoszenia danych.

Rozpocznij korzystanie z usług SQL Server Machine Learning Services

Zintegruj R Server z Microsoft Azure, aby uzyskać skalowalne możliwości przetwarzania w chmurze

Analizuj dane przy użyciu języka R z jeszcze większą szybkością i elastycznością. Zaimplementuj Machine Learning Server w ramach subskrypcji platformy Azure.

Utwórz maszynę wirtualną z programem Machine Learning Server
Back To Top