SQL Server 2017 — funkcje

Funkcje programu SQL 2017

Rozwiń wszystkoZwiń wszystko

Nr 1 pod względem ceny i wydajności w wielkiej skali

Program SQL Server niezmiennie prowadzi w testach procesów TPC-E OLTP, procesów hurtowni danych TPC-H i testach porównawczych wydajności stosowanych na co dzień aplikacji. Zyskaj rekordową wydajność w Windows i Linuxie.

Hurtownie danych o najwyższej wydajności

Uzyskaj obsługę małych składnic danych i dużych hurtowni danych w przedsiębiorstwach przy jednoczesnym zmniejszeniu potrzeb w zakresie pamięci masowej dzięki udoskonalonym mechanizmom kompresji danych. Skalowanie do petabajtów danych przy użyciu relacyjnej hurtowni danych klasy korporacyjnej i dzięki integracji z nierelacyjnymi źródłami, np. Hadoop.

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Chroń dane w trakcie przechowywania i przesyłania, korzystając z bazy danych, która w zestawieniu dotyczącym bezpieczeństwa, opracowywanym od sześciu lat przez instytut NIST, jest wskazywana jako najbezpieczniejsza spośród głównych platform (Narodowy Instytut Standardów i Technologii, badanie podatności baz danych na ataki, 17 stycznia 2017 r.). Wprowadzone w SQL Server 2017 innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa pomagają zabezpieczać dane procesów o znaczeniu krytycznym z użyciem metody wielowarstwowej poprzez dodanie technologii Always Encrypted oraz zabezpieczeń na poziomie wiersza, dynamicznego maskowania danych, niewidocznego szyfrowania danych (TDE) i niezawodnej funkcji inspekcji.

Wysoka dostępność i odzyskiwanie

Dłuższy czas nieprzerwanego działania, który ma krytyczne znaczenie dla działalności firmy, szybkie przełączanie do trybu failover, łatwa konfiguracja oraz równoważenie obciążenia pomocniczych baz danych z możliwością odczytu dzięki ulepszonej funkcji Always On w programie SQL Server 2017, czyli ujednoliconemu rozwiązaniu wysokiej dostępności i przywracania po awarii do systemów Linux i Windows. Ponadto umieszczenie asynchronicznej repliki na maszynie wirtualnej Azure umożliwia zapewnienie hybrydowej wysokiej dostępności.

Korporacyjne analizy biznesowe

Skaluj modele analizy biznesowej, zwiększ zasób danych oraz zapewnij jakość i dokładność dzięki kompletnemu rozwiązaniu BI. Narzędzie SQL Server Analysis Services pomaga tworzyć rozbudowane rozwiązania analityczne dla firm wykorzystujące niezwykłą szybkość działania technologii „in-memory” wbudowanej w model tabelaryczny. Skróć czas generowania analiz dzięki bezpośredniemu wykonywaniu zapytań w modelu tabelarycznym i wielowymiarowym.

Kompleksowe mobilne analizy biznesowe na dowolnym urządzeniu

Uzyskaj analizy i dokonaj transformacji swojej firmy, wykorzystując nowoczesne, dzielone na strony raporty i bogate wizualizacje. Korzystaj z SQL Server Reporting Services, aby publikować raporty na wszystkich urządzeniach mobilnych, w tym działających w Windows, Android oraz iOS, i uzyskuj dostęp do raportów w trybie online lub offline.

Uproszczenie korzystania z dużych i małych ilości danych

Połączenie danych relacyjnych i danych big data dzięki technologii PolyBase, która umożliwia wykonywanie zapytań dotyczących danych Hadoop przy użyciu prostych poleceń T-SQL. Obsługa języka JSON umożliwia analizowanie i przechowywanie dokumentów JSON oraz umieszczanie danych relacyjnych w plikach JSON. W SQL Server 2017 można teraz zarządzać danymi wykresów wewnątrz relacyjnej bazy danych oraz wykonywać dotyczące ich zapytania.

Zaawansowana analityka w bazie danych

Tworzenie inteligentnych aplikacji w językach R i Python w oparciu o usługi Machine Learning Services programu SQL Server. Wyjdź poza reaktywność i zacznij korzystać z analityki predykcyjnej i preskryptywnej, wykonując zaawansowane analizy bezpośrednio w bazie danych. Korzystając z przetwarzania wielowątkowego oraz masowego przetwarzania równoległego, uzyskasz wyniki analiz szybciej niż w przypadku użycia samych języków open source R i Python.

Hybrydowe przetwarzanie transakcyjne/analityczne w czasie rzeczywistym

Połącz możliwości technologii magazynu kolumn i magazynu wierszy „in-memory” w programie SQL Server 2017, aby korzystać z analityki operacyjnej w czasie rzeczywistym, czyli szybkiego przetwarzania analitycznego wykonywanego bezpośrednio na danych transakcyjnych. Twórz nowe scenariusze, np. wykrywanie oszustw w czasie rzeczywistym, nie zakłócając wydajności przetwarzania transakcji.

Teraz w systemach Windows i Linux oraz w kontenerach Docker

Raz skompilowaną aplikację można wdrażać wszędzie za pomocą spójnego interfejsu: od środowisk lokalnych aż po chmurowe. Teraz zapewniono obsługę Windows i Linuxa oraz kontenerów Docker.

Spójna platforma danych obejmująca systemy lokalne i działające w chmurze

Korzystaj z identycznego interfejsu i funkcji we wdrożeniach lokalnych i chmurowych, tworząc i wdrażając rozwiązania hybrydowe służące do zarządzania posiadanymi zasobami do obsługi danych. Korzystaj z możliwości uruchamiania aplikacji SQL Server na maszynach wirtualnych Azure albo używaj Azure SQL Database, aby skalować i jeszcze bardziej upraszczać zarządzanie bazami danych.

Łatwe w obsłudze narzędzia i konektory

Korzystaj z posiadanych już umiejętności i znanych narzędzi, np. Azure Active Directory i SQL Server Management Studio, aby zarządzać infrastrukturą baz danych obejmującą lokalne wystąpienia programu SQL Server oraz platformę Microsoft Azure. Korzystaj ze standardowych interfejsów API dostępnych na różnych platformach i pobierz zaktualizowane narzędzia programistyczne z pakietu Visual Studio, aby tworzyć aplikacje internetowe, aplikacje dla przedsiębiorstw, aplikacje analizy biznesowej oraz aplikacje mobilne nowej generacji.

Back To Top