Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu ze sklepu Microsoft Store, subskrypcji lub usługi, skontaktuj się ze specjalistami z firmy Microsoft przez czat internetowy, telefon lub osobiście, aby uzyskać wskazówki związane z problemami technicznymi, usprawnianiem działania systemu, ustawieniami zabezpieczeń, optymalizacją wydajności i innymi kwestiami.

Pomoc techniczna do oprogramowania firmy Microsoft to usługa świadczona przez czat internetowy, telefon i w sklepach Microsoft Store.

Pomoc techniczna w ramach subskrypcji oprogramowania Assure jest świadczona bezpośrednio w sklepach Microsoft Store po indywidualnym umówieniu się ze specjalistą firmy Microsoft. W sklepie można również skorzystać z osobistych szkoleń i specjalistycznych porad dotyczących zakupów. Zobacz Umowę o świadczenie usług wsparcia dla oprogramowania.

Pomoc techniczna sklepu Microsoft Store zapewnia odpowiedzi na typowe pytania związane z subskrypcjami, zamówieniami i zakupami za pośrednictwem lokalnych numerów telefonów.

Pomoc techniczna firmy Microsoft Support umożliwia wyszukiwanie materiałów w witrynie oraz dostęp do artykułów dotyczących konkretnych produktów, łączy do planów wsparcia biznesowego i forów społeczności Microsoft, gdzie można zadawać pytania i kontaktować się z innymi użytkownikami i ekspertami.

* Osobista pomoc techniczna obejmuje tylko 32- i 64-bitowe systemy w wersjach od Windows 7 SP1 do Windows 10, a także usługę Office 365 oraz pakiet Office 2010 i nowsze wersje. Korzystanie z usługi wymaga wyrażenia zgody na warunki Umowy o świadczenie usług wsparcia dla oprogramowania, konta Microsoft, telefonu lub dostępu do Internetu (mogą obowiązywać opłaty) oraz wymienionych powyżej usług i oprogramowania firmy Microsoft. Usługa nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.