Zobowiązanie sklepu Microsoft Store wobec urządzeń Surface

Ekskluzywne oferty przez cały rok

[1] Oferta obejmuje urządzenia Surface kupione w sklepie Microsoft Store na wybranych rynkach i jest ważna przez 60 dni od daty zakupu („Okres obowiązywania oferty”). Nie obejmuje Surface Hub. Oferta nie obowiązuje w przypadku zakupów dokonywanych u zewnętrznych sprzedawców detalicznych. Klient ma prawo do korekty ceny tylko wtedy, gdy 1) zakupi kwalifikujące się urządzenie Surface w Okresie obowiązywania oferty, 2) cena tego urządzenia Surface zostanie obniżona w Okresie obowiązywania oferty oraz 3) Klient zażąda korekty ceny w czasie, gdy cena urządzenia Surface jest obniżona i urządzenie znajduje się w magazynie. W celu skorygowania ceny Klient musi skontaktować się z Przedstawicielem handlowym sklepu Microsoft Store, podając numer zamówienia oraz wszelkie inne informacje, o które poprosi Przedstawiciel handlowy sklepu Microsoft Store. Klient otrzyma środki w postaci tej samej formy płatności (w przypadku płatności kartą kredytową zostaną one zaksięgowane na koncie oryginalnej karty). Oferta jest ograniczona do 5 urządzeń łącznie na jednego uprawnionego Klienta w Okresie obowiązywania oferty i do jednej korekty ceny na urządzenie. Nie obowiązuje w miejscach, gdzie jest to zabronione lub ograniczone przez prawo. Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania ofert w dowolnej chwili. Mogą obowiązywać inne wyłączenia i ograniczenia.