Wysłuchaj wystąpienia prezesa Microsoft, Brada Smitha, na cyfrowym wydarzeniu Microsoft poświęconemu zrównoważonemu rozwojowi (27 października). Dowiedz się, jak rejestrować, zgłaszać i ograniczać wpływ firm na środowisko.

Przedstawiamy Microsoft Cloud dla zrównoważonego rozwoju. To rozwiązanie jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

Rejestruj, raportuj i ogranicz wpływ swojej organizacji na środowisko.

Przyspiesz swój rozwój w kierunku równowagi ekologicznej

Microsoft Cloud dla zrównoważonego rozwoju to rozszerzalne rozwiązanie typu oprogramowanie jako usługa, które pomaga w rejestracji i raportowaniu oraz ogranicza wpływ organizacji na środowisko dzięki zautomatyzowanym połączeniom danych i praktycznym analizom.

Rejestracja

Łączenie danych w celu dokładniejszego odzwierciedlenia śladu węglowego procesu i łańcucha wartości.

Raport

Wizualizuj i raportuj swój wpływ na środowisko i postępy w zakresie równowagi ekologicznej w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Ograniczenie

Dowiedz się, jak przyspieszyć działania, które mają na celu zmniejszenie emisji, zwiększenie wydajności i wprowadzenie trwałych zmian.

Omówienie
Guided Tour

Strona główna przewodnika

Dostępność niektórych funkcji zależy od rynku

Rejestruj emisje, aby zrozumieć swój wpływ

Bezpośrednio połącz się ze wszystkimi źródłami emisji i działaniami operacyjnymi, aby zyskać przejrzysty przegląd śladu węglowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Łączenie źródeł emisji

Automatyzuj importowanie wewnętrznych i zewnętrznych danych w zakresie emisji dwutlenku węgla za pomocą gotowych lub niestandardowych złączy.

Integruj dane w całym przedsiębiorstwie

Dopasowuj i centralizuj dane przy użyciu wspólnego modelu danych, aby ułatwić obliczanie, rozumienie i raportowanie emisji.

Uprość obliczenia dotyczące emisji

Uprość proces obliczania, korzystając z zalecanych algorytmów specyficznych dla źródła i działania, ze współczynnikami zgodnymi ze standardami branżowymi.

Śledź swoje postępy i usprawnij raportowanie

Przygotuj dokładne wartości progowe i monitoruj postępy w osiąganiu celów — przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych wymogów wynikających z odpowiednich regulacji i wymagań sprawozdawczości publicznej.

Wizualizuj trendy i możliwości w zakresie emisji

Otrzymuj bogate wizualizacje i analizy, które pozwalają poznać szczegółowe dane, dzięki czemu można podjąć odpowiednie działania.

Korzystaj ze statystyk, aby wyznaczyć drogę do usprawnień

Uzyskaj sugestie dotyczące problematycznych kwestii i wyznaczania celów. Otrzymuj analizy porównawcze i sugestie oparte na zaleceniach branżowych i regulacyjnych.

Uprość proces sprawozdawczości

Korzystaj z wbudowanych, wcześniej opracowanych raportów dla agencji, takich jak DEFRA, GRI i CDP, aby ułatwić przygotowanie ilościowej sprawozdawczości publicznej.

Wykorzystaj analizy danych, aby przyspieszyć działanie

Zintegruj przepływ danych, aby realizować skuteczniejszą strategię redukcji i prawdziwej transformacji.

Śledź realizację celów przyrostowych i długoterminowych

Korzystaj z wbudowanych funkcji, aby być na bieżąco i osiągać wyznaczone cele.

Dostępność niektórych funkcji zależy od rynku

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"connection-catalog","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWObN9?ver=a3b7","imageAlt":"Utworzenie nowego połączenia danych w wersji zapoznawczej Microsoft Cloud dla zrównoważonego rozwoju.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":2,"name":"Katalog połączeń","videoHref":"","content":"<p>Automatyzuj importowanie wewnętrznych i zewnętrznych danych w zakresie emisji dwutlenku węgla za pomocą gotowych lub niestandardowych złączy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Łączenie źródeł emisji"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"common-data-model","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNYPQ?ver=3b28","imageAlt":"Schemat pokazujący, jak dane, wnioski i działania łączą się w Microsoft Cloud dla zrównoważonego rozwoju.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":3,"name":"Wspólny model danych","videoHref":"","content":"<p>Dopasowuj i centralizuj dane przy użyciu wspólnego modelu danych, aby ułatwić obliczanie, rozumienie i raportowanie emisji.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Integruj dane w całym przedsiębiorstwie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"dynamic-calculation-service","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOetO?ver=e77e","imageAlt":"Utworzenie nowego profilu obliczeń w wersji zapoznawczej Microsoft Cloud dla zrównoważonego rozwoju.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Usługa obliczeń dynamicznych","videoHref":"","content":"<p>Uprość proces obliczania, korzystając z zalecanych algorytmów specyficznych dla źródła i działania, ze współczynnikami zgodnymi ze standardami branżowymi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uprość obliczenia dotyczące emisji"}],"arialabel":null,"id":"data-connectivity","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Łączenie danych","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO4gN","content":"<p>Bezpośrednio połącz się ze wszystkimi źródłami emisji i działaniami operacyjnymi, aby zyskać przejrzysty przegląd śladu węglowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rejestruj emisje, aby zrozumieć swój wpływ"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"operational-specific-dashboards","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNYPY?ver=660a","imageAlt":"Pulpit zarządczy w wersji zapoznawczej Microsoft Cloud dla zrównoważonego rozwoju","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":6,"name":"Pulpity specyficzne dla operacji","videoHref":"","content":"<p>Otrzymuj bogate wizualizacje i analizy, które pozwalają poznać szczegółowe dane, dzięki czemu można podjąć odpowiednie działania.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wizualizuj trendy i możliwości w zakresie emisji"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"actionable-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNYQ1?ver=df38","imageAlt":"Pulpit zarządczy przeglądu emisji w wersji zapoznawczej Microsoft Cloud dla zrównoważonego rozwoju","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":7,"name":"Analizy umożliwiające podejmowanie odpowiednich działań","videoHref":"","content":"<p>Uzyskaj sugestie dotyczące problematycznych kwestii i wyznaczania celów. Otrzymuj analizy porównawcze i sugestie oparte na zaleceniach branżowych i regulacyjnych.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Korzystaj ze statystyk, aby wyznaczyć drogę do usprawnień"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"public-reporting","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO9go?ver=902e","imageAlt":"Osoba pracująca na laptopie we własnej kuchni.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":8,"name":"Sprawozdawczość publiczna","videoHref":"","content":"<p>Korzystaj z wbudowanych, wcześniej opracowanych raportów dla agencji, takich jak DEFRA, GRI i CDP, aby ułatwić przygotowanie ilościowej sprawozdawczości publicznej.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uprość proces sprawozdawczości"}],"arialabel":null,"id":"dynamic-calculation-service","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Raportowanie i analizy","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNX2J","content":"<p>Przygotuj dokładne wartości progowe i monitoruj postępy w osiąganiu celów — przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych wymogów wynikających z odpowiednich regulacji i wymagań sprawozdawczości publicznej.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Śledź swoje postępy i usprawnij raportowanie"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"data-driven-scorecards-and-goals","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWObNd?ver=2c81","imageAlt":"Karta wyników emisji w wersji zapoznawczej Microsoft Cloud dla zrównoważonego rozwoju.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":10,"name":"Karty wyników oparte na danych i cele","videoHref":"","content":"<p>Korzystaj z wbudowanych funkcji, aby być na bieżąco i osiągać wyznaczone cele.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Śledź realizację celów przyrostowych i długoterminowych"}],"arialabel":null,"id":"goal-setting-and-action-plans","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Określenie celów i planów działania","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWOfcm","content":"<p>Zintegruj przepływ danych, aby realizować skuteczniejszą strategię redukcji i prawdziwej transformacji.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wykorzystaj analizy danych, aby przyspieszyć działanie"}],"itemsCount":10}

Odkryj cenne zasoby

Bujne, zielone pola i pagórki.

Dowiedz się, dlaczego zrównoważona gospodarka jest korzystna dla biznesu

Przeczytaj podręcznik dla wykonawców, aby dowiedzieć się, dlaczego ograniczenie emisji dwutlenku węgla może być korzystne dla Twojej firmy i środowiska.

Osoba pracująca na laptopie w fabryce.

Dowiedz się więcej na temat zrównoważonego rozwoju od ekspertów Microsoft

Dowiedz się więcej o zaangażowaniu Microsoft w zrównoważony rozwój oraz o sposobie, w jaki Microsoft pomaga tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość.

Osoba siedząca przy stole w fabryce, używająca tabletu.

Poznaj dokumentację

Poznaj dokładniej funkcje rozwiązania Microsoft Cloud dla zrównoważonego rozwoju.

Odkryj więcej rozwiązań Microsoft w zakresie zrównoważonego rozwoju

Motoryzacja

Połącz ludzi, produkty i procesy z technologią, która wspiera zrównoważony rozwój w branży motoryzacyjnej.

Energetyka

Poznaj technologie Microsoft, które ułatwiają globalną transformację w kierunku czystszej energii.

Usługi finansowe

Przyspiesz transformację, zarządzaj ryzykiem i zwiększaj wartość dodaną, jednocześnie tworząc bardziej zrównoważoną przyszłość.

Branża produkcji

Zapewnij zrównoważony rozwój przy jednoczesnej oszczędności kosztów i poprawie bezpieczeństwa pracy.

Branża handlu detalicznego

Popraw zarządzanie energią i zmniejsz wpływ na środowisko dzięki innowacyjnym technologiom w zakresie sprzedaży detalicznej.

Zarządzanie infrastrukturą

Optymalizuj sposób, w jaki budynki, osiedla i miasta zużywają oraz dostarczają zasoby.

Wypróbuj wersję zapoznawczą rozwiązania Microsoft Cloud dla zrównoważonego rozwoju

Wersja zapoznawcza umożliwia poznanie i przetestowanie przyszłych funkcji.

Bądź na bieżąco z Microsoft Cloud dla zrównoważonego rozwoju

Zarejestruj się w celu otrzymywania wiadomości e-mail o technologii Microsoft w zakresie zrównoważonego rozwoju.