Szkoła w Chmurze Microsoft

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

Back to schoolszkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,

Back to schoolszkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych na każdym etapie edukacji,

Back to schoolszkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,

Back to schoolszkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Korzyści z bycia Szkołą w Chmurze Microsoft:

Back to school
Back to school

dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft,


Back to school

wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem Szkoła w Chmurze Microsoft,


Back to school

zaproszenie do światowych programów Microsoft Innovative Expert Educator (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli) i Showcase School (globalna sieć innowacyjnych szkół),


Back to school

dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli.

Co zrobić, aby stać się Szkołą w Chmurze Microsoft?

Spełnić kryteria ogólne:

Back to school

szkoła powinna posiadać kadrę pedagogiczną chętną do współpracy oraz posiadającą doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem TIK,

Back to school

w ramach szkoły powinien być wytypowany lider projektu, który będzie odpowiedzialny za kontakt z firmą Microsoft i z innymi szkołami uczestniczącymi w projekcie, jak również będzie odpowiedzialny za promowanie szkoły na wydarzeniach/konferencjach czy w mediach społecznościowych.

Spełnić kryteria ogólne:

Back to school

szkoła musi być wyposażona w łącze internetowe (najlepiej światłowodowe lub radiowe) o prędkości transmisji min. 50/50 Mbps,

Back to school

szkoła powinna posiadać infrastrukturę komputerową z systemem operacyjnym Windows 10 oraz Office Professional Plus, wykorzystywaną w celach dydaktycznych i administracyjnych,

uczniowie, nauczycieli i pracownicy powinni korzystać z bezpłatnej usługi Office 365 Education.

Back to school

Kontakt do Konsultantów Microsoft ds. Edukacji:

Back to school

Back to school +48 22 507 22 22

(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)