Szkoła ucząca inaczej – Szkoła Podstawowa nr 12 w Gnieźnie

Szkoła ucząca inaczej – Szkoła Podstawowa nr 12 w Gnieźnie

Cele:

  • Dzięki nowoczesnej technologii uczniowie pozostają w stałym kontakcie ze szkołą, zarówno w placówce, jak i w domu,

  • Szkoła, w której technologia obecna jest w procesie edukacyjnym i w administracji,,

  • Szkoła, w której kadra pedagogiczna jest kreatywna, stosuje nowe technologie, by podnosić własne kompetencje, i wskazuje uczniom możliwości ich wykorzystania w procesie uczenia się,

  • Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystania technologii na każdym etapie edukacji,

  • Nowoczesna szkoła, która korzysta z narzędzi chmurowych.

Ułatwiony kontakt również z uczniami chorymi i nieobecnymi, możliwość zdalnej współpracy z nauczycielami, szybkie rozpowszechnianie materiałów wśród uczniów, nauka zdalnej współpracy.

Natalia Różewska, nauczyciel matematyki i informatyki, Microsoft Innovative Educator Expert

Przygotowuję materiały do lekcji, umieszczam w OneDrive, korzystam, kiedy chcę, udostępniam sympatycznym ludziom. I mam święty spokój. Nie muszę się martwić, że płyta się zatnie albo pendrive zagubi. Jednym słowem: mam ten luksus, że mogę chodzić z głową w chmurach.

Jarosław Stefański, nauczyciel historii

Było warto, bo…

Rrozwiązania Office 365 pozwalają kompleksowo stosować dostępne narzędzia. W zarządzaniu szkołą Office 365 to niezbędne narzędzie do komunikowania się, przekazywania informacji, wymiany doświadczeń. W procesie edukacyjnym Office 365 wzbogaca metody i techniki pracy z uczniem. Office 365 oferuje nieograniczone możliwości w wymiarze dostępności narzędzi – w każdym miejscu (w domu, w zakładzie pracy).

Zbigniew Sypniewski, dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki, Microsoft Innovative Educator Expert

Dołącz do Szkoły Przyszłości

Skorzystaj z rozwiązań Microsoft

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
edukacja@microsoft.com >

Odwiedź witrynę
Microsoft dla Edukacji >