Lider Jakości Kształcenia – Platforma NUADU – Szkoła Podstawowa nr 6 w Zgierzu

Platforma NUADU – Szkoła Podstawowa nr 6 w Zgierzu

Cele:

 • Poprawa osiągnięć w nauce dzięki:


  • natychmiastowej informacji zwrotnej o wynikach,

  • możliwości śledzenia postępów w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności.

 • Zwiększona motywacji do nauki poprzez:


  • dostęp do zróżnicowanych, atrakcyjnych treści, takich jak filmy i gry interaktywne,

  • możliwość zdobywania nagród i radość z odniesionych sukcesów.

 • Oszczędność czasu i usprawnienie pracy nauczyciela dzięki:


  • automatycznemu ocenianiu zadanych prac,

  • dostępowi do bazy gotowych zadań i minilekcji,

  • wsparciu dla oceniania kształtującego.

 • Personalizacja nauczania za pomocą:


  • zestawów zadań automatycznie dopasowanych do potrzeb każdego ucznia,

  • alertów o uczniach wymagających dodatkowej pomocy w nauce.

 • Efektywniejsza strategia kształcenia za sprawą:


  • raportów i statystyk monitorujących skuteczność obranej strategii rozwoju edukacji.

Platforma NUADU jako narzędzie wspomagające odrabianie prac domowych i indywidualizację procesu kształcenia świetnie wpisuje się w koncepcję rozwoju zgierskiej edukacji.

Marek Lipiec, Naczelnik Wydziału Edukacji i Młodzieży w Zgierz

NUADU to nie tylko oszczędność czasu nauczyciela przy sprawdzaniu prac domowych, ale również przy robieniu tak zwanych kserówek.

Waldemar Wyka, ekspert Instytutu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych

NUADU zdecydowanie spełnia wszelkie założenia podstawy programowej, pomaga nam, nauczycielom, w realizacji tejże podstawy w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Joanna Kirsz, nauczycielka języka angielskiego

Nasza szkoła wykorzystuje licencjonowane oprogramowanie NUADU działające w chmurze Microsoft obsługiwanej przez Azure. NUADU umożliwia dostęp do aplikacji internetowej, która służy do automatycznego weryfikowania i monitorowania procesu edukacji uczniów w całej szkole na różnych poziomach nauczania. NUADU jest systemem, który wspiera nas w zakresie ewaluacji wiedzy, jak również przekazu treści nauczania.

Joanna Kirsz, nauczycielka języka angielskiego

Zaproponowana przez NUADU technologia, sposób wdrożenia, model postępowania, a także współpraca z partnerami przekonała nas do tego, że po okresie wdrożeniowym podjęliśmy dalszą współpracę.

Marek Lipiec, Naczelnik Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza

Liczba aktywnych nauczycieli szkoły w okresie wdrożeniowym pozytywnie nas zaskoczyła. Atrakcyjna forma zadań, możliwość pracy na dowolnym urządzeniu mobilnym oraz automatyczne uzyskanie wyniku zwrotnego bezpośrednio wpływają na motywację uczniów. Szczególnie wysoką aktywnością i zaangażowaniem wykazali się nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

Jakub Tomaszewsk, specjalista ds. sprzedaży NUADU

Dołącz do Szkoły Przyszłości

Skorzystaj z rozwiązań Microsoft

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
edukacja@microsoft.com >

Odwiedź witrynę
Microsoft dla Edukacji >