Trace Id is missing

Odpowiedzialna sztuczna inteligencja—— dowiedz się więcej o naszym zobowiązaniu do wspierania rozwoju sztucznej inteligencji opartej na zasadach etycznych.

Dowiedz się więcej

Większe możliwości zaczynają się od zaufania

Firma Microsoft zapewnia silną ochronę danych klientów. Zapewniamy przejrzystość naszych praktyk i stajemy w obronie praw naszych klientów.

Inicjatywa Secure Future Initiative firmy Microsoft

Zobacz, jak stawiamy zabezpieczenia ponad wszystko, aby chronić naszych klientów i społeczność.

Nasze zaangażowanie na rzecz klientów

Zapewniamy przejrzystość określonych zasad, praktyk operacyjnych i technologii, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo, zgodność i prywatność Twoich danych w usługach firmy Microsoft.

  1. Ty kontrolujesz swoje dane.
  2. Zapewniamy przejrzystość na temat miejsca przechowywania danych i sposobu ich używania.
  3. Zabezpieczamy bezpieczeństwo danych nieużywanych jak i przesyłanych.
  4. Bronimy Twoich danych.
Kierownik trzymający tablet i uśmiechający się.

Firma Microsoft reaguje na opinie europejskich dostawców chmury przy użyciu nowych programów i zasad.

Dodatkowe zasoby

Oferty dotyczące zgodności

Dbaj o zgodność w chmurze, korzystając z kompleksowego zestawu ponad 90 rozwiązań.

Żądania przekazania danych otrzymane od organów ścigania

Sprawdź liczbę żądań przekazania danych klientów otrzymanych przez nas od organów ścigania.

Raport dotyczący zleceń związanych z bezpieczeństwem narodowym USA

Zobacz statystyki dotyczące żądań otrzymanych od rządu USA opartych na przepisach dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

Międzynarodowe kontrole eksportu

Przeczytaj omówienie przepisów i regulacji dotyczących międzynarodowych kontroli eksportu oraz usługi Microsoft Office 365.

Obserwuj platformę Microsoft 365