Dołącz do firmy Microsoft na wirtualnej konwersacji z klientami

Reagowanie na nowe ryzyka i utrzymywanie zgodności w świecie po COVID-19.

Zarządzanie ryzykiem w erze COVID-19

Kierownicy ds. ryzyka na całym świecie, w wyniku pandemii COVID-19 muszą błyskawicznie reagować na zmieniające się potrzeby klientów i pracowników. Jak mogą oni szybko oceniać i reagować na to niespodziewane i nagłe wydarzenie, pojawiające się ryzyka i nowe realia? Firmy muszą zwracać uwagę na zmieniające się środowisko oraz przystosowywać procesy i mechanizmy kontroli, aby zarządzać nowymi ryzykami przy jednoczesnym utrzymaniu zgodności. Co te wszystkie zmiany oznaczają dla przyszłości programu zarządzania ryzykiem?

Na tej dyskusji panelowej porozmawiamy o tym, jak pandemia zmieniła sposób, w jaki zarządzamy ryzykiem w przedsiębiorstwach.

Dołącz do nas, aby poznać:

• Sposób reagowania na nowe ryzyka, gdy klienci stają przed bezprecedensowymi wyzwaniami biznesowymi.
• Zmiany w sposobie pracy pracowników w trakcie pandemii oraz rolę kierownika ds. ryzyka we wspomaganiu pracowników w utrzymaniu zdrowia i wysokiej produktywności bez naruszania zgodności.
• Wyciągnięte wnioski dotyczące podejmowania decyzji podczas pandemii oraz wyborów kierownika ds. ryzyka podczas równoważenia gotowości do podejmowania ryzyka, szybkości i zgodności.
• Jak pandemia na zawsze zmieniła sposób pracy kierowników ds. ryzyka.
• Najlepsze rozwiązania dotyczące odbudowywania praktyki zarządzania ryzykiem na przyszłość.

18 maja 2020, 11:00–11:50 ET

Dowiedz się więcej