Programul de acordare a reducerilor prin înregistrarea comenzilor «Open Discovery»

Condiții generale

Prezentul program, perfectat de către Microsoft Ireland Operations Limited, permite partenerilor autorizați Microsoft să ofere clienților, care cumpără licențe Microsoft de la aceștia, o reducere de preț pentru produse Microsoft

Pentru a primi reducerea partenerul trebuie să înregistreze viitoarea comandă la Microsoft și să primească o confirmare din partea Microsoft confirmarea acordării reducerii

Pentru confirmarea reducerii partenerul și comanda înregistrată de acesta trebuie să corespundă cu condițiile enumerate în acest document

Confirmarea reducerii se oferă acelui partener care corespunde cu condițiile de participare ale acestui program și care a înregistrat primul viitoarea comanda la Microsoft

În cadrul acestei promoții Microsoft Ireland Operations Limited oferă reducerea clientului, se aplică partenerului care a înregistrat comanda la Microsoft, iar clientul va fi informat despre reducerea oferită partenerului. Prețul final se stabilește prin acordul dintre client și partener, fără vreo implicare din partea Microsoft

Programul se află în fază de pilotare, astfel termenul acestea este limitat

Clienții eligibili

Companiile comerciale din segmentul mic și mijlociu cu excepția instituțiilor guvernamentale și educaționale conform segmentării Microsoft

Aria de disponibilitate

Acest program este disponibil doar pe teritoriul Republicii Moldova

Disponibilitatea programului

Programul este disponibil din momentul anunțări și până în 30 iunie 2016

Microsoft își rezervă dreptul de a termina prematur acest program ori pentru a extinde valabilitatea acestuia

Reducerea oferită

Acest program, în dependență de valoarea comenzii, oferă partenerilor o reducere de 5% sau 10% din prețul de vânzare recomandat al produselor Microsoft, care corespund cu criteriile participării în program.

Condiția obligatorie pentru obținerea reducerii constă în înregistrarea ofertei și confirmarea acordării reducerii de către Microsoft.

Partenerii eligibili pentru a înregistra comenzi

Partenerii Microsoft, care cumpără produse Microsoft de la distribuitorii autorizați Microsoft.

Partenerii cu o competență MPN activă de categoria Silver sau Gold.

Partenerii cu statutul Registered Member pe portalul partners.microsoft.com NU pot participa în program.

Programele de licențiere participante în program

În program pot participa ofertele propuse în programele de licențiere enumerate: Open License (OLP), Open Value (OV), Open Value Subscription (OVS)

Ofertele pentru care se acordă reducerea

Oferta care se înregistrează trebuie să corespundă cu toate criteriile enumerate mai jos:

 1. Doar contractele noi, reînnoirea contractelor existente a căror termen expiră, și achiziții noi în cadrul contractelor existente.
 2. Programul nu acordă reducere contractelor multianuale existente.
 3. În oferta propusă de partener pentru validare către Microsoft trebuie să fie menționată denumirea exactă a entității juridice pentru care se propune plasarea comenzii. În cazul aplicării acestei oferte pentru o altă entitate juridică partenerul poate fi exclus din program.
 4. Denumirea entității juridice pentru care se plasează comanda trebuie să corespundă exact cu numele entității juridice pentru care a fost aprobată reducerea.
 5. Oferta trebuie să fie una nouă, detalii despre aceasta nu trebuie să fie cunoscute de către Microsoft la momentul înregistrării.
 6. Această ofertă trebuie să fie agreată în prealabil între client și partener. Partenerul trebuie să fie dispus pentru a prezenta detalii despre această ofertă.
 7. Oferta trebuie să fie înregistrată de un partener Microsoft eligibil pentru participare în acest program (vezi capitolul cu Eligibilitatea partenerilor).
 8. Partenerul trebuie să înregistreze primul oferta. Doar primul partener, care va înregistra o nouă ofertă, va primi aprobarea reducerii.
 9. Valoarea ofertei trebuie să fie de minim 10 mii USD în prețul de vânzare recomandat Microsoft.
 10. Clientul care procură licențele trebuie să fie companie comercială. Instituțiile guvernamentale și educaționale conform segmentării Microsoft nu pot participa în acest program.
 11. Adresa clientului care procură produsele Microsoft trebuie să fie pe teritoriul Republicii Moldova.
 12. Partenerul trebuie să depună cererea de participare în program până la lansarea tenderului pentru produsele Microsoft.
 13. În cazul în care un partener aplică cu 3 oferte pentru care deja au fost anunțate tendere Microsoft își asumă dreptul e a exclude partenerul de a participa în program.
 14. Achiziția trebuie să fie efectuată în baza programelor de licențiere de volum care participă în program.
 15. Reducerea se aprobă pentru specificația care a fost indicată de partener în momentul înregistrării în program. Se permit mici devieri în specificație după înregistrare, însă acestea nu pot depăși +/-5% din cost.
 16. Reducerea nu se aplică pentru produsul Get Genuine Windows Agreement (GGWA).
 17. În program pot participa doar acele oferte la care partenerul a efectuat un set de activități care ar stimula plasarea comenzii. Lista de activități este enumerată mai jos.
Procesul de înregistrarea a ofertelor și aprobarea reducerilor

Partenerul, care are dreptul de a participa în program, înregistrează oferta prin completarea unui formular tipizat și expedierea acestuia la adresa opendisc@microsoft.com

Formularul de înregistrare a ofertei include următoarele câmpuri:

 • Informații despre partener: Numele, MPN ID, competențele active MPN, persoana de contact, adresa email, telefon;
 • Informații despre distribuitor prin care va fi efectuala vânzarea: Numele companiei;
 • Informații despre client: Denumire, IDNO (dacă este cunoscut), Adresa, Persoana de contact, adresa email, telefon (această persoană va fi notificată despre acordarea reducerii în cazul aprobării acesteia).
 • Detalii despre ofertă: denumirea produsului, SKU, cantitatea licențelor, prețul de vânzare recomand.
 • Detalii suplimentare: data planificată a vânzării.

Microsoft validează corectitudinea ofertei primite de la partener în termen de 5 zile lucrătoare din momentul înaintării acesteia.

Microsoft oferă reducea în acest program doar în cazul în care oferta înregistrată este una nouă (nu este înregistrată în sistemul CRM Microsoft), corespunde tuturor criteriilor de eligibilitate din program și anterior nu a fost acordată altui partener pentru același client/ofertă.

Perioada de valabilitate a reducerii

Reducerea este valabilă pentru o perioadă de 90 zile din momentul aprobării, însă nu mai târziu de 30 iunie 2016.

Comanda pentru procurarea produselor Microsoft trebuie să fie plasată prin intermediul unui distribuitor autorizat în perioada valabilitate a reducerii.

Reducerea este anulată în cazul în care comanda nu este plasată în perioada valabilității acesteia, iar ulterior nu va mai fi posibil de înregistrat o oferta pentru acest client de către oricare parteneri.

Activitățile partenerului în vânzarea activă

Microsoft presupune că partenerul, până a înregistra oferta, a efectuat un set de activități pentru a genera cerere din partea clientului la produse Microsoft, de asemene să promoveze activ produselor și tehnologiilor Microsoft.

Listă de mai jos conține exemple de activități (aceasta nu este una strictă și poate include alte activități, cu cât mai multe cu atât mai bine):

 • Expedierea către client a materialelor informative despre produsele și soluțiile pe platforma Microsoft;
 • Invitarea clientului la evenimente despre produse Microsoft;
 • Contactarea clientului prin intermediul telefonului, cât și întâlniri în persoană pentru a identifica necesitățile clientului și pentru a propune o soluție pe platforma Microsoft;
 • Plasarea pe pagina web a partenerului a informațiilor despre produsele și tehnologiile Microsoft;
 • Prezentări de produse Microsoft;
 • Executarea unui proiect de pilotare la client;
 • Dezvoltarea unei soluții tehnice pentru client, care să includă o specificație de produse Microsoft.

Microsoft își rezervă dreptul de a cere de la partener confirmarea măsurilor întreprinse de către acesta, care să rezulte în vânzarea produselor Microsoft.

În cazul în care partenerul nu va prezenta informațiile cerute, ori aceasta să fie insuficientă pentru clarificare Microsoft își rezervă dreptul de a refuza acordarea reducerii pentru această ofertă.

Limita de oferte înregistrate

Partenerul care participă în program poate avea înregistrate simultan până la 10 oferte nefinalizate.

Dacă partenerul a înregistrat a 10-a ofertă acesta trebuie să finalizeze o oferta pentru a putea înregistra alta.

Finalizarea ofertei se face în două cazuri:

 • Partenerul a finalizat vânzarea pentru o ofertă;
 • A expirat termenul de valabilitate a reducerii pentru ofertei.
Condiții adiționale

Reducerea oferită prin acest program nu poate fi combinată cu alte reduceri sau promoții din partea Microsoft.

Reducerea se acordă pentru specificația de produse indicată de partener în momentul înregistrării ofertei.

Microsoft își rezervă dreptul de a refuza participarea în program a partenerului care a vândut în mai puțin de 50% din ofertele înregistrate.

În cazul aprobării reducerii Microsoft va informa persoana de contact de la client despre acordarea reducerii către partener.

Procurarea de produse Microsoft, care au fost indicate ofertă , trebuie să fie perfectată prin intermediul distribuitorului indicat în momentul aplicării.

Microsoft își rezervă dreptul de a modifica condițiile acestui program, precum și să îl anuleze în orice moment.

Anexe

Informațiile sunt prezentate după consultări cu compania Microsoft Ireland Operations Limited, entitate afiliată a Corporației Microsoft, care are dreptul de a oferi licențe pentru produse Microsoft, în programele de licențiere de volum, pe teritoriul Republicii Moldova.