Microsoft interzice coruperea funcţionarilor guvernamentali şi plata mitelor şi a stimulentelor de orice fel, în relaţia cu funcţionarii publici sau cu persoanele din sectorul privat. Corupția promovează sărăcia, foametea, bolile și infracționalitatea și împiedică societățile și persoanele individuale să-și atingă potențialul maxim. Corupția este unul dintre principalele obstacole în calea dezvoltării economice și sociale. Aceasta denaturează statul de drept și fundația instituțională pe care se bazează Microsoft. Microsoft se angajează să respecte standardele de conduită stabilite în Legea din Statele Unite privind practicile de corupție în țări străine și legile aplicabile în domeniul combaterii corupției și spălării banilor din țările în care desfășoară activități. Microsoft se angajează, de asemenea, să îmbunătățească continuu sistemul de gestionare anti-mită existent, pentru a evalua, monitoriza și gestiona potențialele riscuri de mituire.

Privire de ansamblu asupra standardelor de conduită în afaceri ale Microsoft

În calitate de lideri de afaceri, fiecare dintre [sic: us] noi influențează cultura noastră prin cuvintele și acțiunile sale. Luarea de decizii corecte și de alegeri etice în activitatea noastră conduce la câștigarea încrederii reciproce și la câștigarea încrederii clienților și partenerilor noștri. Standardele de conduită în afaceri ale Microsoft subliniaza rolul jucat de angajați în câștigarea încrederii și oferă principiile care ghidează luarea deciziilor și activitățile de afaceri. Standardele conțin, de asemenea, informații de bază despre politicile noastre, precum și informații despre cum să obțineți îndrumări cu privire la o anumită practică de afaceri sau sesizări legate de conformitate. 

Politica și practica Microsoft impun angajaților să folosească discernământ, discreție și moderație atunci când se dau sau se acceptă cadouri sau daruri de protocol în cadrul activităților de afaceri. Acordarea de cadouri și practicile privind darurile de protocol pot varia în funcție de cultură; cu toate acestea, orice cadouri și daruri de protocol acordate sau primite trebuie să respecte legea, nu trebuie să încalce politicile inițiatorului și/sau ale beneficiarului și trebuie să fie în concordanță cu obiceiurile și practicile locale. Noi nu solicităm cadouri, daruri de protocol sau favoruri de orice valoare de la persoanele sau firmele cu care Microsoft are relații economice. De asemenea, nu acționăm astfel încât un furnizor sau client să se găsească într-o poziție în care să se simtă obligat să facă un cadou, să ofere daruri de protocol sau să facă favoruri personale pentru a face afaceri sau pentru a continua să facă afaceri cu Microsoft. 

Lucrul cu reprezentanți de încredere

Microsoft Corporation, precum și toate filialele sale și societățile mixte ale acesteia din întreaga lume („Microsoft”), cere partenerilor săi de distribuție (cum ar fi: reselleri, consultanți software, producători de echipamente originale și distribuitori), prestatorilor, furnizorilor, consultanților, lobbyiștilor și oricăror alți reprezentanți terți (colectiv, „Reprezentanți Microsoft”) să respecte această Politică a firmei.

Microsoft interzice coruperea funcţionarilor guvernamentali şi plata mitelor şi a stimulentelor de orice fel, în relaţia cu funcţionarii publici sau cu persoanele din sectorul privat.
Microsoft se angajează să respecte standardele de conduită stabilite în Legea din Statele Unite privind practicile de corupție în țări străine („FCPA”) și legile aplicabile în domeniul combaterii corupției și spălării banilor din țările în care desfășoară activități.

Partenerii sunt responsabili de instruirea tuturor angajaților care lucrează în numele grupului Microsoft. Noi furnizăm training online în mod gratuit precum si alte resurse și materiale.

Codul de conduită pentru partenerii Microsoft

Partenerii Microsoft și angajații, agenții și subcontractanții acestora (denumiți în mod colectiv „Parteneri”), în colaborare cu Microsoft, deservesc clienții noștri. Este important pentru Microsoft ca Partenerii să îmbrățișeze valorile Microsoft și să evolueze continuu pe baza acestora. În timpul derulării de activități comerciale cu clienți Microsoft, compania Microsoft se așteaptă ca partenerii săi să funcționeze în deplină conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile și să adere la principiile descrise în Partner Code of Conduct

Codul de conduită pentru furnizorii Microsoft

Prin Standards of Business Conduct, Microsoft a stabilit standarde la nivel de companie care includ practicile de comportament etic în afaceri şi respectarea reglementărilor legale. Aceste standarde se aplică tuturor angajaţilor, directorilor şi funcţionarilor Microsoft. De asemenea, Microsoft doreşte ca furnizorii săi să adere la acest angajament de integritate, respectând şi instruindu-şi angajaţii să respecte Microsoft Supplier Code of Conduct.

Furnizorii şi angajaţii, agenţii şi subcontractorii acestora (denumiţi împreună „Furnizori”) vor respecta politica din Codul de conduită pentru furnizori atunci când desfăşoară afaceri cu Microsoft sau în numele său (Termenii „prestator” și „furnizor” sunt folosiți în mod interschimbabil). Furnizorii vor informa imediat persoana de contact din cadrul companiei Microsoft (ori un membru din conducerea Microsoft) atunci când apare o situaţie care îl determină pe Furnizor să acţioneze încălcând această politică din Codul de conduită. Deşi Furnizorii Microsoft trebuie să se automonitorizeze şi să demonstreze că respectă acest Cod de conduită, Microsoft poate să-i verifice sau să le inspecteze sediile în acest sens. Microsoft poate să solicite retragerea imediată a reprezentanţilor sau personalului Furnizorului care se comportă într-un mod ilegal sau incompatibil cu acest Cod de conduită sau cu politica Microsoft. Respectarea Codului de conduită şi participarea la sesiunile de instruire cu privire la acesta, oferite de Microsoft, precum şi respectarea tuturor celorlalte obligaţii din toate contractele încheiate între Furnizor şi Microsoft, sunt obligatorii. 

Verificarea și contractele cu reprezentanții

Microsoft efectuează o monitorizare regulată a programului său de combatere a corupției prin diverse metode; una dintre aceste metode este verificarea prealabilă a Reprezentanților („verificarea”) din punct de vedere al riscului. Microsoft impune ca anumiți Reprezentanți să facă obiectul unei verificări mai amănunțite înainte de a li se permite să înceapă sau să reînoiască relația de afaceri cu Compania noastră sau cu orice filiale. Contractele dintre Microsoft și Reprezentanți includ, în general, clauze anticorupție obligatorii.

Semnalarea preocupărilor de integritate

Pentru a crea o cultură a încrederii este nevoie să învățăm să facem sesizări atunci când ceva nu este corect, pentru a putea aborda problema.
Alegeți opțiunea de raportare care vă este cel mai la îndemână. Indiferent de opțiunea pe care o alegeți, confidențialitatea dvs. va fi protejată.

Prin poștă: 

Office of Legal Compliance [Oficiul de conformitate legală]
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
Statele Unite

În plus, puteți oricând să faceți cunoscute preocupările dvs. managerului, oricărui manager Microsoft, Resursele Umane, Finanțe sau CELA [Departamentul pe probleme corporative, externe și juridice].

Fără represalii

Succesul nostru depinde de sesizările făcute de dvs., în cazul în care ceva nu este corect, așa încât să putem putem rezolva problema. Dar înțelegem că nu vă este întotdeauna ușor să faceți o sesizare - e posibil să fiți inconfortabil(ă) sau îngrijorat(ă). Din acest motiv nu tolerăm represaliile.
Nu veți suferi consecințe negative pentru:
• Refuzul de a face ceva care încalcă aceste Standarde, politicile Microsoft sau legea, chiar dacă refuzul dvs. duce la pierderi economice pentru Microsoft.
• Efectuarea unei sesizări cu bună-credință legată de posibile conduite greșite.
• Colaborarea cu o investigație.
Orice persoană care dă dovadă de represalii împotriva unui angajat pentru implicarea în oricare dintre aceste activități va face obiectul unor măsuri disciplinare, care pot include și terminarea contractului de muncă.

Modul în care managerii trebuie să gestioneze sesizările

Dacă primiți în mod direct o sesizare, aveți o responsabilitate specială de a asculta și de a acționa. Gestionarea adecvată a sesizărilor este esențială pentru menținerea încrederii și pentru protecția Microsoft.
În calitate de manager, aveți posibilitatea de a rezolva singur(ă) problemele de performanță; dar ar trebui să inaintați sesizările legate de integritate cu privire la etica în afaceri sau conduita necorespunzătoare Oficiului de conformitate legală. Dacă aveți o întrebare sau nu sunteți sigur(ă) dacă puteți sau trebuie să rezolvați problema pe cont propriu, puteți să trimiteți oricând un email la departmentul de Business Conduct and Compliance pentru a le cere sfatul.

Dacă cineva face o sesizare, urmați acești pași specifici:
• Ascultați cu atenție. Mulțumiți persoanei pentru că a făcut sesizarea - nu uitați că tocmai a făcut un lucru dificil și foarte important pentru companie.
• Răspundeți cu respect și luați în serios toate sesizările, chiar dacă nu sunteți de acord. Arătați că sunteți hotărât(ă) să rezolvați problema.
• Luați măsuri pentru a proteja confidențialitatea persoanei—evitați discutarea conversației cu alți membri din echipa dvs.


Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informații despre angajamentul Microsoft privind prevenirea corupției și mitei în limba engleză, consultați următoarele: 

Standards of Business Conduct
Ethics & Compliance at Microsoft
Microsoft Values & Culture
Microsoft’s Commitment to Anti-Corruption & Anti-Bribery
Microsoft Runs on Trust
Upholding these Standards
Supplier Code of Conduct Training Program