Gestionarea riscurilor

Îmbunătățiți postura în ceea ce privește riscul și conformitatea. Identificați riscurile legate de date și gestionați conformitatea cu reglementările.

Risk management

De ce să utilizați gestionarea riscurilor?

Cu controalele de confidențialitate încorporate, gestionarea riscurilor vă ajută să utilizați aplicații native și non-Microsoft pentru a identifica, a investiga și a remedia activitățile rău intenționate și neintenționate.

Semnale native

Beneficiați de vizibilitate asupra activităților, acțiunilor și comunicărilor utilizatorilor cu semnale native și îmbunătățiri din întregul domeniu digital.

Amploarea comunicărilor

Obțineți asistență pentru mesajele native din Microsoft Teams și alte platforme populare, cum ar fi Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack și Zoom.

Detalii practice

Identificați rapid riscurile cu șabloane predefinite de învățare programată, pentru a oferi detalii îmbogățite despre gestionarea riscurilor.

Fluxuri de lucru integrate

Acționați în colaborare între echipe pentru a remedia riscurile și a vă asigura că investigațiile sunt gestionate potrivit legislației relevante pentru ocuparea forței de muncă.

De ce este importantă gestionarea riscurilor?

15,4 de milioane USD

Cost

Costul anual mediu total al activităților pentru rezolvarea amenințărilor din interior.1

85 de zile

Timp

Timpul mediu necesar pentru a controla un incident intern.1

Produse pentru gestionarea riscurilor

A person using a large touchscreen monitor.

Gestionarea riscurilor interne Microsoft Purview

Detectați, identificați și luați măsuri în legătură cu riscurile potențiale din cadrul organizației cu Gestionarea riscurilor interne.

 

Aflați mai multe

A meeting in a conference room with 5 people.

Conformitate comunicare Microsoft Purview

Identificați rapid și luați măsuri de remediere pentru încălcările codului de conduită care apar în cadrul comunicărilor firmei. Susțineți un mediu de lucru sănătos și îndepliniți cerințele de conformitate specifice sectorului de activitate.

A person using a laptop.

Descoperirea informațiilor electronice Microsoft Purview

Utilizați capacitățile de învățare programată, cum ar fi detectarea elementelor aproape duplicate, firele de e-mail, relevanța, temele și etichetele inteligente, pentru a-i ajuta pe clienți să reducă și să selecteze volume mari de date.

A person using a large touchscreen monitor.

Gestionarea riscurilor interne Microsoft Purview

Detectați, identificați și luați măsuri în legătură cu riscurile potențiale din cadrul organizației cu Gestionarea riscurilor interne.

 

Aflați mai multe

A meeting in a conference room with 5 people.

Conformitate comunicare Microsoft Purview

Identificați rapid și luați măsuri de remediere pentru încălcările codului de conduită care apar în cadrul comunicărilor firmei. Susțineți un mediu de lucru sănătos și îndepliniți cerințele de conformitate specifice sectorului de activitate.

A person using a laptop.

Descoperirea informațiilor electronice Microsoft Purview

Utilizați capacitățile de învățare programată, cum ar fi detectarea elementelor aproape duplicate, firele de e-mail, relevanța, temele și etichetele inteligente, pentru a-i ajuta pe clienți să reducă și să selecteze volume mari de date.

Gartner® Magic Quadrant™ pentru arhivarea informațiilor de întreprindere

Microsoft a fost recunoscut ca lider în Magic Quadrant Gartner din 2020 pentru arhivarea informațiilor de întreprindere.2

A person working at a desk with many monitors and devices.

Introducere în Microsoft Security

Completați un formular pentru a solicita un apel pentru mai multe informații despre Microsoft 365 sau Microsoft Azure.

1. Costul amenințărilor din interior în 2022: Raport global, The Poneman Institute.
2. GARTNER și Magic Quadrant sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de serviciu a companiei Gartner, Inc. și a afiliaților săi din SUA și din lume, fiind utilizate în acest document cu permisiunea lor. Toate drepturile rezervate. Gartner nu susține niciun furnizor, produs sau serviciu descris în publicațiile sale de cercetare și nici nu le recomandă utilizatorilor de tehnologie să îi aleagă doar pe distribuitorii cu cele mai bune evaluări sau alte desemnări. Publicațiile de cercetare Gartner cuprind opiniile organizației de cercetare Gartner și nu trebuie să fie interpretate ca situații de fapt. Gartner neagă toate garanțiile, explicite sau implicite, referitoare la studiul de față, inclusiv orice garanție de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop.
Gartner Magic Quadrant pentru arhivarea informațiilor de întreprindere, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28 octombrie 2020.