Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft


Kreativna škola

Cilj projekta „Kreativna škola” je da doprinese stvaranju boljih uslova za modernizaciju nastave u Republici Srbiji, uz pomoć informacionih tehnologija, kroz promociju razmene dobrih primera obrazovne prakse i saradnju nastavnika putem interneta, a pod okriljem Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja koji može da pruži kvalitetno vođstvo i podršku nastavnicima.

„Baza znanja" sa preko 950 odabranih radova napravljena u okviru projekta „Kreativna škola” je najveća baza uglednih nastavničkih radova na srpskom jeziku i već šest godina predstavlja važan izvor kvalitetnih nastavnih materijala i inspiraciju za inovacije na času mnogim nastavnicima u Srbiji. Nastavne materijale prave srpski nastavnici, opisujući kako su izveli svoje najbolje časove. Ovi predlozi su dobro dokumentovani pripremama nastavnika za čas, pa i drugi nastavnici posle preuzimanja sa interneta mogu da izvedu takve časove. Rad nastavnika je u formi multimedijalne Power Point prezentacije, sa mnoštvom slika i video fajlova, uz detaljno uputstvo o primeni na času. 

Projekat „Kreativna škola” je napravljen u saradnji sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Svake školske godine se raspisuje nagradni konkurs za najbolje nastavničke radove koji je otvoren je za sve nastavnike škola u Srbiji. Nastavnici na konkurs dostavljaju radove koji sadrže detaljan prikaz časa koji uvodi inovacije u nastavu predmeta koji se nalazi u nastavnom programu Republike Srbije za osnovne ili srednje škole. Najbolji radovi se nagrađuju, a iz pristiglih radova se u „Bazu znanja" izdvajaju dobri primeri prakse kojima se može pristupiti putem Interneta. Baza znanja je dostupna svim nastavnicima u Srbiji i predstavlja rasadnik ideja za inovaciju nastavnog časa koje su dobro obrazložene, sa nastavnim materijalima za izvođenje časa koji su dobro osmišljeni i izvedeni.

Pristup „Bazi znanja" i više detalja o nagrađenim projektima, i o konkursu „Kreativna škola“ dostupni su na Web sajtu posvećenom projektu „Kreativna škola" www.kreativnaskola.rs


©2015 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti