අධ්‍යාපනය තුළ Microsoft

තව තවත් ජයග්‍රහණ ලබාගැනීමට මිහිමත සියලු සිසුන් සවිබලගන්වමින්.

විඩියෝව නරඹන්න නවතම පුවත් ලබාගන්න

Office 365 සමඟ නොමිලේ ආරම්භ කරන්න

සිසුන් සහ ගුරුවරුන් Word, Excel, PowerPoint, OneNote සහ දැන් Microsoft Teams මෙන්ම අතිරේක පංතිකාමර මෙවලම් ඇතුළු Office 365 Education නොමිලේ ලබාගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ වලංගු පාසල් ඊමේල් ලිපිනයක් පමණයි. එය අත් හදා බැලීමක් නොවේ – එනිසා අද දිනම ආරම්භ කරන්න.

සුදුසුදැයි සඳහන් කරන්නද? තවත් විකල්ප බලන්න
පාසල් සඳහා මිලදී ගන්නා ආකාරය ඉගෙන ගන්න

ඔබගේ සියලු ශිෂ්‍යයන්ගෙන් වඩා හොඳ ඉගෙනුම් ප්‍රතිඵල ලබාගන්න

පුද්ගලකරණය වූ ඉගෙනුමක් හා තම නිර්මාණශීලීත්වය ඔප් නංවන මෙවලම් වෙත පිවිසුම ඇති විට ශිෂ්‍යයෝ වැඩි වශයෙන් දස්කම් පාති.

ගුරුවරුන්ගේ කාලය ඉතිරි කරන්න

වෘත්තීමය ඉගෙනුම් ප්‍රජාවන්ගේ මිතුරන් සමග සම්බන්ධව සිටින අතරම පාඩම් සැලසුම් කිරීමේ සිට ශිෂ්‍යයන්ට ප්‍රතිපෝෂණය ලබාදීම හා ශ්‍රේණීන් හඳුනාගැනීම දක්වා, පංති කාමර සංවිධානාත්මකව තබාගන්න.

අද සිට කාලය ඉතිරි කිරීම අරඹන්න ඔබගේ සියලුම උපාංග වෙත OneNote නොමිලේ ලබාගන්න

දැරිය හැකි මිලකට, කළමනාකරණය කිරීමට පහසු උපාංග

ඔබගේ අයවැයට සරිලන සේ අධ්‍යාපනය සඳහා සැලසුම් කළ, ලැප්ටොප් සහ 2-දී-1 උපාංග ඇතුළු Windows උපාංග යොදා ගන්න.

සියලුම ළමුන් සවිබලගන්වමින්

සියලුම ළමුන්—විශේෂයෙන්ම අවදානමට ලක්ව ඇති හෝ අත් හැර දමා ඇති දරුවන්—හට තාක්ෂණය මගින් වෙනස්ව ඇති ලෝකයට අවශ්‍ය වන පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යාපනය සහ ඩිජිටල් හැකියාවන් ලබාදෙමින් ඔවුන් බලගැන්වීමට Microsoft අපේක්ෂා කරයි.

තවත් දේ දැනගන්න

Microsoft Education වෙතින් නවතම දේ

යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාගෙන පංති කාමරය තුළ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමට අදහස් සහ පුහුණුව ලබාගන්න

ගබඩාව වෙත යන්න

උපාංග මිලදී ගැනීමේදී මුදල් ඉතිරි කරගන්න, ඔබගේ පාසල සඳහා නිෂ්පාදන සොයාගන්න

දැන් මිලදී ගන්න

Microsoft නව්යෝත්පාදක අධ්‍යාපනය ලබාදෙන්නෙකු බවට පත්වන්න

ගෝලීය ගුරුවර ප්‍රජාව සමග සම්බන්ධ වන්න.

අදම අරඹන්න

පුහුණුව සහ ප්‍රජාව සොයාගන්න

මාර්ගගත ගුරු පුහුණු සහ අවස්ථාවන් සමග පුදුම සහගත දේ සිදුවේ

Microsoft අධ්‍යාපනය ලබාදෙන්නන්ගේ ප්‍රජාව සමග සම්බන්ධ වන්න

Microsoft Education වෙතින් තවත් දේ

U.S. වෙබ් අඩවියෙන් අමතර තොරතුරු ලබාගත හැකිය.

ප්‍රධාන අඩවිය වෙත යන්න