මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$4.99
USD$4.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

雀姫荘(Janki-Sou) is a Japanese-Riichi-Mahjong game against AI. In addition to the popular rules, this app has unique features such as a 2on2 game mode and Short-time game mode. * Currently, this application cannot launch on Windows 10 S. Please get Free Trial and check your environment before purchasement.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Implement game suspend and resume Improved animations of 3D

විශේෂාංග

  • Replay Archive
  • Rule Configuration
  • Three AI Levels (No Cheat)
  • 2on2 Game Mode

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

雨宿研究所

නිකුතු දිනය

2019-12-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

185.53 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
日本語 (日本)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

雀姫荘 වෙබ් අඩවිය
雀姫荘 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට