නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Magic Tower 3D is a classic dungeon RPG made with a modern 3D blocky style visual presentation. The game is a hybrid of dungeon RPG and strategy/puzzle game. As the player, you have to figure out when would be best time to fight with a certain enemy, pick up an artifact or open one of the magic doors. Despite the simple design of the fighting system, the game is still addictive and extremely fun to play. Features - No advertisement - 22 uniquely designed dungeon levels - 40+ vividly rendered blocky-style characters - 20+ artifacts and weapons - auto save/load at the start of each level

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Initial release

විශේෂාංග

  • classic dungeon RPG
  • 3D blocky style visual presentation
  • a hybrid of dungeon RPG and strategy/puzzle game
  • No advertisement

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

PlayTech Studio

හිමිකම

2020 PlayTech Studio

වැඩිදියුණුකරු

PlayTech Studio

නිකුතු දිනය

2020-04-11

ආසන්න වශයෙන් තරම

169.6 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

魔塔外传 වෙබ් අඩවිය
魔塔外传 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට