නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

★★★★★PLAY FREE 4 CARD KENO AND WIN JACKPOTS! ★★★★★ 4 Card Keno Games Free has THE BEST Keno 80 Odds! We have the LARGEST variety of video poker games! Start EVERY day with lots of FREE coins! ★★★★ Game Features ★★★★ ► Play for FREE! We give you huge daily coin bonuses every day! ► Play wherever you want! No internet required! ► Enjoy authentic Vegas style games! ► Customize your table, deck, and more! Like our games? Leave us a 5-star review. Your feedback is appreciated. Questions? E-mail us at: support@luckyjackpotcasino.com

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Lucky Jackpot Casino

හිමිකම

2019 Lucky Jackpot Casino LLC

නිකුතු දිනය

2019-05-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

127.52 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට