නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Welcome to the 9 Ball Pool Shooter game! How about a nice little game of pool? This is the No.1 Pool game in Windows Store and it's totally FREE. Game Features: - Realistic 3D ball animation and physics - 8 Ball Pool and 9 Ball Pool - Single Player Mode - Time Mode - Intuitive aiming and shooting system - Fun, pool-like atmosphere - Tutorial to learn the ropes Be a Pool Ball King! Enjoy it!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Pocket Craft King Games LLC

නිකුතු දිනය

2019-05-31

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.38 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වෙඩික්කරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට