මෙම යෙදුමේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

We take care of all your passwords so that you can look after more important things in life. You never have to forget your passwords again. Access your accounts with one master password known only to you. Advanced Password Manager is a brilliant password management tool that lets you save your usernames & passwords and other important information to your digital vault so that it can auto-fill these details the next time you login to your favorite sites. With this handy extension installed, you can: • Save login usernames & passwords • Add notes • Generate strong passwords • Auto-fill details • Quickly checkout on shopping websites by adding credit cards to your vault • Organize your sites • Create, edit, view and delete a profile. • Sync your data across all major browsers

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

PCVARK PVT. LTD

හිමිකම

https://advancedpasswordmanager.com/Eula/

නිකුතු දිනය

2017-07-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

5.25 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට