වර්තමානයේ Age of Empires: Definitive Edition ලබා ගත නොහැකිය.
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Related

විස්තරය

Age of Empires, the pivotal RTS that launched a 20-year legacy returns in definitive form for Windows 10 PCs. Bringing together all of the officially released content with modernized gameplay, all-new visuals and a host of other new features, Age of Empires: Definitive Edition is the complete RTS package. Engage in over 40 hours of updated campaign content with new narration and pacing, jump online in up to 8-player battles with new competitive features and modes, experience 4K HD visuals with overhauled animations, get creative with the scenario builder and share your creations. There’s never been a better time to jump in to Age of Empires. Welcome back to history. * Requires a free Xbox Live account.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

See https://www.ageofempires.com/support for additional game help. Patch Notes 1.3.23987 -Ranked Games -- Matches with unlocked teams can no longer be ranked -- Elo values no longer show up incorrectly in MP lobby under certain circumstances -General -- Global Queue is now enabled by default (can be turned off in Options) -- Fixed issue where players could no longer age up when cancelling aging progress under certain circumstances -- Fixed Exploit to always show HP bars and selection rectangles during matches -- Fixed a crash when pausing multiplayer matches while in co-op mode -- Various UI fixes -- Various other small bugfixes, performance & stability improvements

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

හිමිකම

Microsoft Studios © 2017 Microsoft Corporation

වැඩිදියුණුකරු

Forgotten Empires

නිකුතු දිනය

2018-02-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

17.43 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ගතික ලෙස කේතය ජනනය කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගිණුමේ පරිශීලක නාමය සහ පින්තූරයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

Age of Empires: Definitive Edition රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Age of Empires: Definitive Edition බලපත්‍ර නියමයන්
Store terms of use [https://www.microsoft.com/en-us/servicesagreement/]

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට