නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Improve your language and perceptivity skills with Word Fresh! Word Fresh is a fun word finding puzzle game for everyone that is more exiting mixture of Scrabble and Boggle. Drag over the letters to create words. Valid words will increase your score and dwindling timer. Those letters will be changed with new ones falling from above. The new, innovative hint allow you to solve particularly difficult cases. With on-board word counter you can precisely determine when to board shuffle. Check your strategy skills by use different bonuses to boost your score. Relax with unlimited mode for stress-free amusement. Use in-game statistics that allows you to track your skills progression. Two game models Easy to learn, engaging gameplay Innovative hints On-board word counter and board shuffle feature Clear, nice, intuitive design

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

New words Performance fix

විශේෂාංග

  • Innovative hints
  • On-board word counter and board shuffle feature
  • Clear, nice, intuitive design
  • Easy to learn, engaging gameplay

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Amazing Hedgehog

වැඩිදියුණුකරු

Amazing Hedgehog Studio

නිකුතු දිනය

2018-08-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

8.39 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අධ්‍යාපනික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට