නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Travel across a vast open dynamic island with breathtaking landscapes and beautiful landmarks with 40 trucks with Realistic physics simulation and dozens of exciting job quests to keep you on the edge of the driving seat. Test of endurance, driving skill and speed to keep you engaged with a soothing and relaxing driving experience is now for free to play. A Driving Experience packed with: • Realistic Truck Simulation • 40 Unique Trucks to Drive • Breathtaking Landscape • Beautiful Landmarks • Full Open World Island to Explore • Custom Radio Station with 24x7 Country Music • Exciting Job Quests • Day and Night Cycle

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Supports x86 and ARM platform. This release does not support touch controls.

විශේෂාංග

  • Realistic Truck Simulation
  • Breathtaking Landscape
  • Beautiful Landmarks
  • Full Open World Island to Explore
  • Custom Radio Station with 24x7 Country Music
  • Exciting Job Quests
  • Day and Night Cycle

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Ironjaw Studios Private Limited

හිමිකම

Copyright © 2017 Ironjaw Studios Pvt. Ltd

වැඩිදියුණුකරු

Ironjaw Studios Private Limited

නිකුතු දිනය

2016-01-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

453.22 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට