මුල් මිල USD$85.99 විය, වර්තමාන මිල නිදහස්
100% වට්ටම් • 3 දවස් වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

When arms industry moves to a high level, there is a need to use its achievements in the most unexpected areas of life. That's why in the future a new entertainment appeared. Car crashing competitions with military trucks demonstrate all novelties of the entertainment industry. This competition suits only for the most desperate daredevils! This is a deathmatch game where you drive an armored truck and bring maximum damage to your rivals by crashing into them, shooting them and even electrocuting them. The more destruction you bring to the hostile trucks, the more points you get! And the more points you have, the more upgrade options await you. The victory algorithm is simple: Select a military truck for battles; Equip it with arms and weapons; Fight and crush all your rivals; Win battles on every location. The competition is furious and costs the lives of the least fortunate fighters. That's why the winner earns everyone's fame and glory.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Controls improved Interface improved Graphics quality option added

විශේෂාංග

  • Behold the breath-taking car combat
  • Modify and upgrade your vehicle
  • Crash into other trucks or use various weaponry — machine guns, missiles, high-voltage generators
  • Visit several different locations to unleash your destructive power

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Teen Games LLC

නිකුතු දිනය

2016-04-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

640.95 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

බහු-ක්‍රීඩක මාර්ගගත සටන් භූමිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට