නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Play online with players around the world Agar as you try to become the biggest cell of them all! This is MULTIPLAYER version ! Control your tiny cell and eat other players to grow larger! But watch out: players bigger than you will be trying to make you their lunch. Survive and eat long enough to become the biggest cell in the game! You are boring from game slither.io and diep.io and other io games? So, you are here right! Play Agar.io War and enjoy FREE adventure! Play online in free-for-all action and use splitting, shrinking and dodging tactics to catch other players - or avoid them! Use a variety of special secret skins with the right username! Develop your skills in this strategy game and enjoy this super hit game from category slither.io, agar.io and diep.io ! Enjoy Balls.io - Agar War now fore FREE! Disclaimer: Not an official Minclip product. not approved by or associated with Miniclip Agar.io

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Dragon Kings Games Free Inc.

නිකුතු දිනය

2019-05-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

18.06 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට