නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

It's war! Join the explosive multiplayer tank battles. Free Tank Shooting Game! Are you ready for war? Download this explosive multiplayer tank game, it's FREE! Choose your tank and gun and clash with your opponents in fast paced realtime combat. Meet the legendary tank shooter. Fight in 10vs10 team battles alone or with friends, research and upgrade armored vehicles, try different tactics and win. Choose a tank and join the battle! BECOME A LEGEND OF WORLD WAR II A huge world of war tanks. Witness historical vehicles face off on the battlefield. The game features more than 30 unique vehicles! VARIOUS BATTLEFIELDS TO EXPLORE AND MASTER Fight and shoot your enemies in various World War II battlefields: European cities, industrial zones with robots, no man's lands... Know the battlefield and get the edge on your assault over the enemy. DEFEND YOUR COUNTRY Defend the honor of your country against your enemies. Battle against players from China, USA, Russia, Japan and more. The world is full of tanks YOUR TANK – YOUR RULES A well-developed progression system. Explore the full range of vehicles from Tier I light tanks to humongous Tier X heavies. Change modules, install equipment, apply camouflage—tune your vehicle to match your playstyle. TEAM GAME Create platoons with your friends or join a clan to fight with like-minded people, then participate in tournaments with prizes! Play tanks online, fight on realistic maps, receive legendary vehicles, complete battle tasks and raise your reputation among all other players. You can get all that in one game - Battle Tanks: Legends of World War II, a free online mobile tank shooter.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Battle Tanks 3.8 Update * New map “Assault of El Karun” * New Tanks levels 9-10 * Battle chat in the game * Awarded advertising * Modified point capture * Improved game interface * Improved vehicles grip * Smoothing network latency * Improved AI behavior * Improved matchmaking system * Lots of bug fixes

විශේෂාංග

  • Realistic physics
  • Destructible environments
  • Attention to details
  • Ability to play on your PC and your phone
  • Wide Tank types tree
  • Cross-platform online PVP battles 10x10
  • Different types of armor zones

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Extreme Developers

හිමිකම

Extreme Developers

වැඩිදියුණුකරු

Extreme Developers

නිකුතු දිනය

2019-02-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

236.3 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

බහු-ක්‍රීඩක මාර්ගගත සටන් භූමිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
මානව අතුරු මුහුණත් උපාංග (HID) ප්‍රොටොකෝලයට සහාය දක්වන ඔබගේ උපාංග භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Български (България)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Eesti (Eesti)
Suomi (Suomi)
Français (France)
עברית (ישראל)
हिंदी (भारत)
Hrvatski (Hrvatska)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Lietuvių (Lietuva)
Latviešu (Latvija)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Slovenščina (Slovenija)
sr-latn-cs
Svenska (Sverige)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට