නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Best Black Jack Game. There is no pop up or full screen ads in this game. Black Jack is easy to play and provide best user experience. Black Jack is 100% free game. When you run out of coins, wait 1 hour, you will get 100 coins free! Black Jack Rule: Tap coins to bet. Tap on the "Draw" in the lower left corner to draw. The available options stand (stop), split, double down and draw (hit) updated as available. You can split maximum 2 times (if available credits permit). Current player is marked by the red border.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Black Jack
  • 100% Free

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

raymond.li

හිමිකම

Copyright © 2014, Raymond, Inc

වැඩිදියුණුකරු

raymond.li

නිකුතු දිනය

2014-02-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

8.43 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට