නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Blazing 888 Slots is the best new FREE casino slots game! Play free slots with Wilds, Scatter and tons of free daily and hourly coin bonuses that will keep you playing like a high roller for hours! The best new classic slots action will give you the feeling of being in old Vegas while in the comfort of your own home on your phone, tablet or television! Blazing 888 Slots Features: - Collect FREE coin bonuses over 100x per day! - Old school 777 classic action! - Best performance, fast loads AND hi resolution graphics! - No Internet required to play! - Auto spin & Slam stop Download Blazing 888 Slots and if you love our game let us know by giving us a rating—we listen to feedback of our fans and want to make the game great for you! This product is intended for use by those 21 or older and for amusement purposes only. Practice or success at social casino gaming does not imply future success at real money gambling.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

* General bug fixes

විශේෂාංග

  • Old Vegas 777 Classic Action!
  • Daily and Hourly FREE Coin bonuses!
  • Level Up to increase you FREE BONUSES!
  • Level up to unlock more slots!
  • Loads of exciting content!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Blue Crystal Labs Inc.

හිමිකම

2016 Blue Crystal Labs, Inc.

වැඩිදියුණුකරු

Blue Crystal Labs Inc.

නිකුතු දිනය

2016-03-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

30.17 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට