වර්තමානයේ Boeing Flight Simulator Game ලබා ගත නොහැකිය.
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Boeing Flight Simulator You can climb into the cockpit of a Boeing passenger jet in this 3D flight simulator game. Transport your passengers safely to their destinations while you fly in and out of various international airports. There’s also a smaller private plane that you can try out as well.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Bugs and crashes in the game have been fixed, full screen playing option has been added, ads have been removed, Game reality has been increased, aircraft and menu options have been enhanced. You can download and play the newest and most updated version for a small fee.

විශේෂාංග

  • Boeing Flight Simulator New free flash unity webgl games

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

newonline3dgames.blogspot.com

හිමිකම

anonim

වැඩිදියුණුකරු

3d online mimari

නිකුතු දිනය

2020-01-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

26.44 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට