නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

The game "Brain Simulator" is a complex of fascinating and interesting simulators for the development of memory, attention, concentration and thinking: "unique", "duplicates", "find the number", "find the image", “memory matrix”, “memory matrix: numbers”, “Schulte table”, “memory matrix: sequences”, “memory matrix: changes“, airplanes”, “color counting”, “figure counting”, “addition”, “subtraction”, “multiplication”, “division”. There are two modes for developing memory, attention, concentration and thinking in the game: training mode and mode In training mode, the game can work without an Internet connection. You can adjust the difficulty and duration of the exercise, keep statistics of your exercise. In the competition mode you compete with other participants on all kinds of simulators.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Added new simulators: "Unique", "Duplicates", "Find the number", "Find the image"

විශේෂාංග

 • Brain training
 • Brain games
 • development of concentration
 • development of thinking
 • memory matrix
 • memory matrix: numbers
 • Schulte tables
 • aircrafts
 • counting colors
 • counting figures
 • memory training
 • thinking training
 • attention training
 • concentration training
 • development of memory
 • development of attention
 • memory matrix: sequences
 • memory matrix: changes

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Dzhasheev Temirlan Borisovich

හිමිකම

Dzhasheev Temirlan Borisovich

වැඩිදියුණුකරු

Dzhasheev Temirlan Borisovich

නිකුතු දිනය

2019-03-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

38.48 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අධ්‍යාපනික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Brain simulator වෙබ් අඩවිය
Brain simulator සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට